Følges opp via smarttelefon

- Nettbasert kognitiv atferdsterapi ved bruk av smarttelefon kan være et bidrag i behandlingstilbudet til personer med fibromyalgi. Dette kommer frem av en ny doktorgradsavhandling.

Publisert Sist oppdatert

For kvinner med fibromyalgi som har deltatt i et rehabiliteringsprogram, kan et nettbasert oppfølgingstiltak bidra til bedre mestring og effekt av programmet. Sykepleier Ólöf Birna Kristjánsdóttir har igjennom sitt doktorgradsarbeid undersøkt en ny metode for å gi veiledning i etterkant av et rehabiliteringsopphold. Dette skriver UiO i en pressemelding. 

Kommunikasjon ved hjelp av smarttelefon

Ved bruk av en smarttelefon kommuniserte deltagere skriftlig med en veileder med helsefaglig bakgrunn. Kvinnene deltok først på et fire ukers opphold på et rehabiliteringssenter der de kom i gang med trening og fikk opplæring i gode måter å håndtere smertene på. Formålet med oppfølgingen var å støtte kvinnene i å fortsette med dette når de var tilbake i hverdagen.

Deltagere fylte ut dagbøker på smarttelefonen i fire uker etter hjemkomst. I dagbøkene registrerte de tre ganger daglig aktiviteter, tanker og følelser knyttet til mestring. Basert på denne informasjon sendte veilederen innen kort tid en skreddersydd tilbakemelding for å støtte etableringen av nye vaner fra rehabiliteringsprogrammet. Intervensjonen tok utgangspunkt i en variant av kognitiv atferdsterapi - ”Acceptance and Commitment Therapy” - som fokuserer på handlinger i tråd med egne verdier, understøttet av metoder som bidrar til oppmerksomt nærvær og akseptering. 

Randomisert forsøk

Tiltaket ble evaluert i en randomisert kontrollert studie. Resultatene viste positiv effekt på mestring målt rett etter at tiltaket var gitt. Fem måneder senere var det også positiv effekt på symptomnivå og funksjon. Langtidseffekt utover dette ble ikke bekreftet, da det ikke ble funnet noen forskjell mellom oppfølgingsgruppen og kontrollgruppen etter 11 måneder. Oppfølgingstiltaket var generelt godt akseptert av kvinnene og ble opplevd nyttig av de fleste. Kristjánsdóttir konkluderer med at nettbasert kognitiv atferdsterapi ved bruk av smarttelefon kan være et bidrag i behandlingstilbudet til personer med fibromyalgi, men at det er behov for mer forskning som fokuserer på videreutvikling og implementering.

Oppgitt emne: Hvordan studere effektene av en intervensjon? Metodologiske og statistiske overveielser.

Disputas: Fredag 14. februar 2014, kl. 13.15.

Sted: Runde auditorium (R-105), Domus Medica tilbygg, Sognsvannsveien 9, Oslo.

Bedømmelseskomité:
1. opponent: Professor Gerhard Andersson, Linköpings universitet, Sverige.
2. opponent: Professor Camilla Ihlebæk, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås.
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Audun Stubhaug, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Disputasleder: Professor Anne Moen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder: Professor Hilde Eide, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Powered by Labrador CMS