Lederkandidater: Fra venstre, Fred Hatlebrekke, Gerty Lund og Merete Tønder.

Tre kjemper om å bli leder i NFF

For første gang er det er tre åpne kandidater til vervet som forbundsleder i NFF: Fred Hatlebrekke, Gerty Lund og Merete Tønder. Blir det skikkelig valgkamp?

Publisert Sist oppdatert

Valgkomiteen i NFF har nå valgt å offentliggjøre navnene på de kandidatene som stiller til valg. Det har aldri skjedd før, og kan gi mulighet for en form for valgkamp. I hvilken grad og hvordan det vil skje er uvisst, i og med at dette er noe helt nytt i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

Selve valget skjer på Hovedlandsmøtet 2019, som går av stabelen på Gardermoen 20-22. november. Valgkomiteens innstilling på hvem de mener bør bli ny forbundsleder offentliggjøres i begynnelsen av september, sammen med innstillingen på alle andre verv Hovedlandsmøtet skal ta stilling til.

Kandidatene

Fred Hatlebrekke stiller altså til valg for en tredje periode som forbundsleder. Han ble først valgt på Landsmøtet i 2013 og ble gjenvalgt i 2016. Han var leder i Faggruppen for manuellterapi fra 2006 til våren 2013.

Merete Tønder er leder i Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi, et verv hun har hatt siden 2016. I tillegg er hun styremedlem i Fag- og utdanningspolitisk utvalg i NFF. Hun har sin praksis ved Nesbru Psykomotorisk Fysioterapi i Bærum.

Gerty Lund var medlem av NFFs sentralstyre fra 2008 - 2011, men har i senere år ikke hatt noen sentrale verv i forbundet. Hun er i dag seniorrådgiver i Klinikkdirektørens stab på Bærum sykehus. Fra 2010 – 2013 jobbet hun med utvikling av sykehus gjennom firmaet Hospitalitet AS. Fram til 2010 var hun sjefsfysioterapeut ved Martina Hansens Hospital, en stilling hun hadde i ni år.  

 Lund var dessuten kandidat til forbundsledervervet i 2013, da Hatlebrekke ble valgt første gang. Det var da tre andre kandidater, men ingen av dem opprettholdt sitt kandidatur etter at valgkomiteens innstilling var klar. Foruten Gerty Lund, var kandidatene Marianne Aars og Kenneth Martinsen. Aars var da seniorrådgiver i Fagseksjonen i NFF, og Martinsen var leder for NFF avdeling Telemark. 

Mer engasjement

Nå er situasjonen en annen. Valgkomiteen ønsket en ny ordning. Det er tre kandidater til forbundsledervervet. Og alle sa ja til at valgkomiteen offentliggjorde navnene deres før innstillingen var klar.

Valgkomiteens leder, Geir Erik Johansen, sier at målet er å skape større engasjement, både blant de som ønsker å bli forbundsledere og blant medlemmene i NFF.

- På denne måten kan kandidatene også fortelle hva de vil gjøre som forbundsledere – hvordan vi skal bli sterke, stolte og synlige. Dette kan også legge et større ansvar på kandidatene, sier han.

Lukket prosess

- Det er flere som har reagert på at landsmøtene i NFF har blitt presentert for bare en kandidat, og at vi ikke vet hvem de andre er. Det har vært en veldig lukket prosess, og det er ikke bra, mener valgkomiteens leder.

Men en konkret diskusjon om å gjøre det på en annen måte, kom først opp nå. Han forteller at noe av inspirasjonen har kommet fra Norsk Psykologforening, som nesten kjører en treårig valgkamp med kandidater til ledervervet.

- Valgkomiteen starter sitt arbeid rett etter at landsmøtet er ferdig. Aktuelle kandidater presenteres fortløpende. Dette skaper engasjement, noe vi også ønsker å oppnå i NFF, sier Geir Erik Johansen.

 Følg med!
Vi kommer med mer stoff om kandidatene, på fysioterapeuten.no, Facebook og i Fysioterapeuten nr.6, som kommer ut i slutten av august.

Powered by Labrador CMS