-Alle fysioterapeuter bør ha rett til å sykemelde og henvise

Det mener Merete Tønder, en av tre kandidater til forbundsledervervet i NFF. Hun vil også jobbe for å sentralisere mer i NFF, dersom hun blir valgt.

Publisert Sist oppdatert

Valget på forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) for perioden 2020-2022 skjer på Hovedlandsmøtet i november.

Merete Tønder er spesialist i psykomotorisk fysioterapi, og sier at hun tidligere var veldig klinisk orientert. De siste årene har hun blitt stadig mer opptatt av fag og politikk. Hun har hatt flere verv siden 2013, og er nå leder i Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi og medlem i Fag- og utdanningspolitisk utvalg i NFF.

-Det har vært en vekker for meg at vi selv har mye av ansvaret for å påvirke utviklingen og øke synligheten til yrket vårt. Nå ønsker jeg å få brukt engasjementet mitt også overfor politikere, og bidra til å gjøre fysioterapeuter synlige i den offentlige helsedebatten. Derfor stiller jeg til valg, sier Tønder.  

Utvide funksjonene

En av kampsakene hennes er å få sykemeldings- og henvisningsrett for alle fysioterapeuter. Hun ser flere ting som spiller inn i denne kampen:

-Jeg støtter femåring grunnutdanning for fysioterapeuter, at vi skal jobbe for å få offentlig spesialistgodkjenning og jobbe for å få utvidede funksjoner som en del av direkte tilgang. Dette vil gi oss en sterkere posisjon, mener Tønder.

Hun viser til at fysioterapeuter i kommunene har fått mer kompliserte pasienttilfeller etter samhandlingsreformen, med økte krav til diagnostisering og behandling.

-Da blir det mer utfordrende både for pasientene og oss om vi ikke har frihet til å henvise videre. Pasientene sier ofte at de ikke opplever samhandling i helsevesenet. Vi ender også med å gjøre mye arbeid vi ikke får betalt for, sier kandidaten til forbundsledervervet.

En annen viktig sak for Tønder, er å gjøre fysioterapeutene mer synlige.

-Andre profesjoner vil presse på for å gjøre samme jobb som oss, om vi ikke følger med i utviklingen og markedsfører hva vi kan bidra med, mener hun.

Tønder mener også at fysioterapeutene bør være godt representert i ulike råd og utvalg i helsesektoren.

-Fagråd er ganske mektige, og er man med her, er det lettere å være i forkant av helsereformer og politikerutspill, mener hun.

Vil sentralisere mer

Når det gjelder saker innad i forbundet, uttrykker Tønder bekymring for hvordan ressursene brukes i NFF. Hun mener blant annet at fagseksjonen i sekretariatet er blitt så vingeklippet at det har store ringvirkninger i hele organisasjonen.

-Faggruppene sliter med å komme videre med saker de jobber med fordi det er lite mulighet til å få bistand. Faggruppene har heller ingen representanter i forbundsstyret og ingen mulighet for direkte kontakt med forbundsstyret. Maktbalansen henger ikke på greip, sier hun.

Kandidaten ønsker en evaluering av regionmodellen velkommen, og mener man bør se på hvor mye ressurser som går til regionene.

-Hvor blir det av faget og fagpolitikken? Det er nesten blitt slik at utadrettet virksomhet er viktigst, mens faget havner lavest på stigen. Medlemmene legger stor vekt på kurs og fag, og de fleste er jo klinikere, uttaler hun.

Tønder legger ikke skjul på at hun ønsker seg en sentralisering av ressursene, og mener kontaktpersoner sentralt kunne hatt kommunikasjonen med regionstyrene.

-Det vil også gjøre det lettere å stå samlet utad. Det finnes mange måter å sikre seg kommunikasjon med og representasjon fra de ulike områdene i Norge, mener kandidaten.

Les også intervjuene med de to andre kandidatene til forbundsledervervet:

Gerty Lund

Fred Hatlebrekke

Vi kommer med mer utfyllende intervjuer med kandidatene i Fysioterapeuten nr. 6, som kommer ut i slutten av august.

Powered by Labrador CMS