Livsstil, helse og trivsel hos unge påvirker risikoen for muskel- og skjelettsmerter senere i livet, ifølge resultatene fra forskningsprosjektet HEYoung. (Innfelt Britt- Elin Øiestad)

Inaktivitet i ungdomsårene kan bidra til en økt risiko for muskel- og skjelettsmerter senere i livet

Lavt aktivitetsnivå, søvnproblemer og et kosthold med lite frukt og grønnsaker skal være blant faktorene som kan gi økt risiko for å utvikle muskel- og skjelettsmerter senere i livet. Helseplager som angst, hodepine og allergi spiller også inn. Det viser resultatene av et forskningsprosjekt ved OsloMet.

Publisert Sist oppdatert

– Risikoen øker mest hvis man har fire eller flere risikofaktorer, sier forsker og fysioterapeut Britt Elin Øiestad til Oslomet.no.

Øiestad leder prosjektet HEYoung som undersøker om ulike biologiske, psykologiske og sosiale faktorer i ungdomsårene gir økt risiko for muskelskjelettsmerter som ung voksen. Prosjektet tar utgangspunkt i foreliggende norske data fra HUNT-undersøkelsen i Trøndelag, Fit Futures undersøkelsen i Tromsø og Ungdata-undersøkelsen.

Et samfunnsproblem

Muskel- og skjelettsmerter er vanlig blant unge og forbundet med redusert helse og nedsatt livskvalitet. Ifølge Folkehelseinstituttet er slike plager en dominerende årsak til sykefravær, nedsatt arbeidsevne og uførhet i Norge i dag.

– Vi vet at muskel- og skjelettsmerter er den største årsaken til sykemeldinger og uføretrygd i Norge. Det er en stor kostnad for den enkelte og samfunnet, sier Øiestad.

Livsstil og helsetilstand har betydning

Ifølge Oslomet.no viser resultatene fra HEYoung-prosjektet at livsstilsfaktorer i ungdomstiden som lavt fysisk aktivitetsnivå, søvnproblemer, røyking, bruk av narkotika eller alkohol og et kosthold med lite frukt og grønnsaker gir økt risiko for å utvikle muskel- og skjelettsmerter senere i livet. Men også helseplager som symptomer på angst og depresjon, astma og allergier, magesmerter og hodepine spiller inn. Dermed er både en usunn livsstil og nedsatt helsetilstand av betydning for hvorvidt unge utvikler muskler- og skjelettsmerter senere i livet. Risikoen synes å øke i takt med antall risikofaktorer.

Utover helse- og livsstil, har også trivsel og sosiale faktorer en sammenheng med senere muskel- og skjelettsmerter.

– Hvis du opplever at du ikke blir godtatt av vennene dine første året på videregående, øker risikoen for muskel- og skjelettsmerter det siste året på videregående, forteller Øiestad.

- Idretten bør legge mer til rette

Ifølge Oslomet.no viser tall fra Ungdata at 60 prosent av unge som har vært innom idrett, slutter før de er blitt 18 år. Samtidig viser det seg at deltakelse i idrett gir et høyere aktivitetsnivå blant ungdom.

Øiestad mener idrettsklubbene bør legge bedre til rette for en økt deltakelse blant ungdom.

– Den organiserte idretten bør oftere legge til rette for at ungdommer som ikke ønsker å satse på konkurranser, kan velge å delta på treninger likevel, sier hun til nettstedet.

Les saken på OsloMet sine nettsider her.

Les også:

Vil at leger skal bli bedre på fysisk aktivitet og kosthold

Livsstil i ungdomsårene og muskelskjelettsmerter 11 år senere: Helseundersøkelsen i Trøndelag

Powered by Labrador CMS