Fysioterapeut Vibeke Rudsbråten Hansen har jobbet ved Frisklivssentralen i Fredrikstad i åtte år. Nå er fremtiden ved sentralen uviss.

Frisklivssentral kan bli lagt ned: – Overrasket, skuffet og sjokkert

Fredrikstad kommune skal spare 500 millioner kroner de neste årene. Kuttkniven kan ramme Frisklivssentralen i kommunen.

Publisert Sist oppdatert

Å legge ned Frisklivssentralen er et av i alt 80 tiltak som er foreslått for at Fredrikstad kommune skal komme i mål med spareplanen #Bærekraft25 innen 2025. Å legge ned Frisklivssentralen vil gi en besparelse på 2,3 millioner kroner i året de tre neste årene.

Fakta om #Bærekraft2025

  • Fredrikstad kommune har de to siste årene gått i minus på driften.
  • Effektiviseringsprogrammet #Bærekraft25 som skal sørge for at Fredrikstad vil være tidenes største omstilling i Fredrikstad kommune.
  • I år skal omstillingene etter planen starte for alvor.
  • Endringene skal skje gradvis. I 2025 skal tiltakene ha full effekt.
  • Både ansatte og politikere er med på å finne innsparinger, og det har vært nedsatt arbeidsgrupper underveis.
  • Det endelige målet er at kommunen skal gå 150 millioner i pluss. Det er 1,75 prosent av driftsmarginen.

Kilde: Fredriksstad Blad

– Trodde aldri det skulle gå så langt

Kuttforslaget skaper sterke reaksjoner.

– Jeg må si jeg ble veldig overrasket, skuffet og sjokkert. Vi har visst en stund at kommunen har økonomiske utfordringer, og at alle steiner må snus, men vi trodde aldri at det skulle gå så langt som å vurdere å fjerne den meget viktige helsetjenesten som Frisklivssentralen er.

Det sier Vibeke Rudsbråten Hansen til Fysioterapeuten. Hun har jobbet ved Frisklivssentralen siden oppstarten for åtte år siden og er en av to spesialfysioterapeuter der. I tillegg har sentralen en idrettspedagog i full stilling og 1,5 årsverk med psykiatrisk sykepleier, ernæringsrådgiver og erfaringskonsulent. I alt 4,5 årsverk.

Fysioterapeut Hansen har en klar formening om hvorfor kommuneadministrasjonen foreslår å avvikle Frisklivssentralen.

– Hovedgrunnen er at frisklivssentraler ikke er en lovpålagt tjeneste, og det er enklere å kutte enn hvis vi var lovpålagt. Arbeidet vi gjør, er jo for så vidt lovpålagt, så det er en syltynn linje her. Den andre grunnen er nok at kommuneadministrasjonen ikke har helt oversikt over alt vi jobber med, sier fysioterapeuten.

Over 600 innom sentralen

Hansen opplyser at Frisklivssentralen årlig tar imot mellom 600 og 650 deltakere som mottar hjelp og støtte i sitt endringsarbeid.

– Frisklivssentralen er et viktig ledd med tanke på avlastning av tjenester høyere opp i tjenestetrappen og effektivt med tanke på tidlig intervensjon. Det er også en økonomisk gunstig helsetjeneste, sier hun.

De siste dagene har lokalavisene i Fredrikstad skrevet flere artikler om den foreslåtte nedleggelsen. Samtidig har 472 personer i skrivende stund signert et opprop om å beholde Frisklivssentralen.

Kuttforslaget ble tatt opp i helse- og velferdsutvalget i kommunen onsdag 8. juni. Bystyret behandler saken 16. juni.

NFF-regionleder Karianne Bruun Haugen i forstår ingenting av forslaget om å legge ned Frisklivssentralen i Fredrikstad.

NFF: De sparer ikke en eneste krone

Sammen med Legeforeningen og Psykologforeningen vil Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) sende en felles bekymringsmelding til bystyret i neste uke.

– Vi skal redegjøre for hele bystyret hvorfor vi mener dette forslaget er helt hårreisende, sier Karianne Bruun Haugen, regionleder for Region Oslo-området i NFF.

Hun mener det er alt annet enn bærekraftig å skrote Frisklivssentralen. Av flere årsaker.

– Fredrikstad sparer ikke en eneste krone på å legge ned Frisklivssentralen. De bare raserer tilbudet. Det står nemlig i tiltaksplanen at ingen ansatte skal sies opp, sier Haugen.

Områder Frisklivssentralen i Fredrikstad jobber mye med:

• Støtte og hjelp under og etter kreftbehandling (pakkeforløp hjem).

• Forebygging og behandling av livsstilssykdommer som hjerte/karsykdommer, diabetes, høyt blodtrykk og muskel- og skjelettplager.

• Forebygging og behandling av depresjon og angst.

• Behandling for spiseforstyrrelser som overspisingslidelse og bulimi.

• Søvnvansker.

• Belastnings- og smertemestring.

Regionlederen peker også på at det vil være krevende å sikre nok helsearbeidere til en eldre og pleietrengende pasientgruppe om noen år. Da gir det ingen mening å fjerne et tilbud som forebygger at de blir pleietrengende, mener hun.

– Frisklivssentralen bidrar til at folk klarer å stå lenger i jobb og bo hjemme lengre. Andre deler av helsevesenet belastes mye mindre ved at friskliv er der.

– Hvordan ser du på sjansene for å få skrinlagt dette forslaget?

– Jeg håper mulighetene er store. Jeg håper det sitter noen med fornuft oppe i Fredrikstad som skjønner forslaget er hårreisende når det faktisk ikke medfører noen innsparinger, sier Haugen.

– Må forvente økte utgifter

Selv om frisklivssentraler ikke er lovpålagte, minner regionlederen om at forebyggende folkehelsearbeid er lovpålagt i kommunene.

– Det kan de ikke sno seg unna, sier Haugen.

Og fortsetter:

– Hvis dette blir en realitet, er det supertrist. Og da må kommunen også forvente økte utgifter de neste årene. For når folk blir syke, vil belastningen komme et annet sted.

Fysioterapeuten har kontaktet kommuneadministrasjonen i Fredrikstad med spørsmål, men på grunn av travle dager er henvendelsen foreløpig ikke besvart.

Les også: NFF vil at frisklivssentraler skal bli lovpålagt

Dette er frisklivssentraler

  • Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste.
  • Målgruppen er personer med sykdom eller økt risiko for sykdom - og som trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.
  • Tilbudet kan være aktuelt både som forebygging, begrense utvikling av sykdom og som del av et behandlings- og/eller rehabiliteringsforløp.
  • 235 kommuner hadde et tilbud om frisklivssentral i 2020.

Kilde: Helsedirektoratet/Statistisk sentralbyrå

Powered by Labrador CMS