Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens mening.

Leder Peter Chr. Lehne i Norsk Manuellterapeutforbund (NMF).

NMF om autorisasjonssaken: En grundig og åpen demokratisk prosess

Det kan ikke være slik at de etablerte profesjonsforbundene skal bestemme helsepolitikken, skriver artikkelforfatteren.

Leder Peter Chr. Lehne i Norsk Manuellterapeutforbund (NMF) svarer på meningsinnlegget fra forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) og leder av NFFs faggruppe for manuellterapi, Lennart Bentsen.

Lund og Bentsen skriver at NFF har full respekt for at LO-medlemmet NMF arbeider for særskilt autorisasjon av manuellterapeuter. Det er nye toner, og det er bra.

Samtidig synes NFF at det er et demokratisk problem at LO-felleskapet med snart en million medlemmer over hele landet støtter sitt eget forbund i dette arbeidet. Det er en veldig underlig måte å se verden på. Om det er slik NFFs ledelse ser på politisk påvirkning og eget medlemskap i Unio, går de glipp av mye som kan løfte fysioterapeuters hverdag.

Jeg vil også oppfordre alle NFF-medlemmer til å sette seg grundig inn i fakta og ikke la seg lure.

Her er en gjennomgang av den såkalt «lukkede prosessen»:

Saken har stortingsflertallet bak seg

Spørsmålet om egen autorisasjon av manuellterapeuter, osteopater og naprapater ble påbegynt i 2003. Det er vel knapt noen autorisasjonsprosess som har vært mer langvarig og åpen. Sakene er grundig opplyst og har vært behandlet en rekke ganger i ulike organer. I 2013 sendte Helse- og omsorgsdepartementet et forslag om autorisasjon av manuellterapeuter ut på høring. Forslaget fikk støtte fra mange tunge, uavhengige aktører, men også motstand fra de etablerte profesjonene med fysioterapeutforbundet, sykepleierforbundet og legeforeningen i spissen. Saken ble ikke fulgt opp av regjeringen Solberg, men på nytt tatt opp av Ap i Stortinget i 2014/2015.

Da Frp tok opp autorisasjon av naprapater og osteopater i 2021, løftet Ap og SV spørsmålet om autorisasjon av manuellterapeuter på nytt. Frp fulgte opp med en merknad der også de støttet autorisasjon av manuellterapeuter. Fjorårets stortingsvalg endret styrkeforholdet mellom partiene på Stortinget, og saken har nå stortingsflertallet bak seg, nettopp som følge av et demokratisk valg.

Besynderlig virkelighetsoppfatning

Lund og Bentsen skriver at Helse- og omsorgskomiteens forslag om å autorisere manuellterapeuter skyldes at «LO – på vegne av manuellterapeutforeningen – har dyttet så hardt i Arbeiderpartiet at partiet åpenbart ikke våger noe annet enn å følge LOs krav». Det er en besynderlig virkelighetsoppfatning. Arbeiderpartiet har gjennom lang tid støttet autorisasjon av manuellterapeuter, og NFF ser tydeligvis helt bort fra at autorisasjon av manuellterapeuter nå har fått støtte av alle partiene i Helse- og omsorgskomiteen, bortsett fra Høyre og Krf.

Spørsmålet om autorisasjon av blant annet manuellterapeuter har, som det fremgår, vært en svært godt belyst debatt gjennom en årrekke. Mange aktører har begrunnede meninger om saken. Det kan imidlertid ikke være slik at de etablerte profesjonsforbundene skal bestemme helsepolitikken. Landets øverste folkevalgte organ, Stortinget, må ha et bredere perspektiv enn profesjonskamp, og de må først og fremst vurdere hva som gagner pasienter og fremmer helsepolitiske målsettinger.

Vi tar gjerne et møte med NFF

Helt siden Norsk Manuellterapeutforening ble etablert, har foreningen arbeidet for autorisasjon av manuellterapeuter. Dette er et arbeid som LO etter en grundig faglig vurdering støtter. En autorisasjon gir en presis beskrivelse av yrkesgruppens kompetanse og fullmakter, og det vil være nyttig for at flere pasienter skal gå direkte til manuellterapeut for utredning og behandling. Dette vil blant mye annet også kunne avhjelpe krisen i fastlegeordningen, all den tid en tredjedel av pasientkonsultasjonene på fastlegekontorene dreier seg om muskel- og skjelettdiagnoser.

Vår oppfordring nå er enkel og grei. La oss slutte med smålighet, vridning av fakta og omkamper. Vi ser frem til en god dialog med NFF og tar gjerne et møte i nær fremtid om hvordan vi kan løfte norsk helsevesen med den unike og viktige kompetansen som ligger i våre forbund.

Les også:

Manuellterapeut: – Det er ikke noe særegent med oss sammenlignet med andre fysioterapeuter

– Autorisasjon av manuellterapeuter overkjører hele fysioterapien

Powered by Labrador CMS