En del private fysioterapeuter i Drammen (bildet) har en særavtale med kommunen. Forbundsleder Gerty Lund i NFF (innfelt) ønsker ett avtaleverk som gjelder i hele landet.
En del private fysioterapeuter i Drammen (bildet) har en særavtale med kommunen. Forbundsleder Gerty Lund i NFF (innfelt) ønsker ett avtaleverk som gjelder i hele landet.

Drammensavtalen fases ut: – Enklere for alle

NFF er fornøyd med at Drammen kommune slutter seg til rammeavtale.

Publisert Sist oppdatert

Drammen kommune har hatt en egen avtale som regulerer forholdet mellom kommunen og fysioterapeuter med driftsavtale. Denne skiller seg fra rammeavtalen mellom Kommunenes Sentralforbund og fysioterapiforbundene, kalt ASA 4313, som alle andre kommuner i landet, med unntak av Oslo, er tilsluttet.

Gradvis utfasing

I juni besluttet Drammen kommune å starte utfasingen av Drammensavtalen.

Fakta: Drammensavtalen

  • Drammensavtalen gir blant annet fysioterapeuten rett til å overføre avtalen om driftshjemmel til et selskap.
  • Selskapet/fysioterapeuten har rettigheter i forbindelse med overdragelse av hjemmelen, som blant annet innebærer at fratredende har bedre forhandlingsposisjon enn tiltredende. Det har de senere årene ført til at mange fysioterapeuter som kommunen har ansett å være best kvalifisert, har trukket seg fra avtale med kommunen, fordi forhandlingene mellom fratredende og tiltredende om vederlag for praksisen har strandet.
  • Retten til å kreve vederlag for opparbeidet praksis (goodwill) er annerledes og i fratredendes favør etter Drammensavtalen sammenlignet med ASA 4313.

Kilde: Norsk Fysioterapeutforbund

«Ved utlysning av nye driftstilskudd eller utlysning av driftstilskudd som følge av at fysioterapeut går av med pensjon eller avslutter sin virksomhet, lyses tilskuddet/hjemmelen ut etter rammeavtalen mellom Kommunenes Sentralforbund og fysioterapiforbundene, ASA 4313. Selskapsavtaler etter Drammensavtalen fases gradvis ut etter hvert som fysioterapeut tilknyttet driftsavtale, går av med pensjon eller avslutter sin virksomhet», lyder vedtaket.

Avgjørelsen henger sammen med at Drammen er slått sammen med Nedre Eiker og Svelvik til nye Drammen kommune.

Håper Oslo kommer etter

– Det er flott at Drammen har vedtatt å bruke ASA 4314 når de nå har samordnet hva som gjelder for avtalefysioterapeuter i den nye Drammen kommune. Det gjør det enklere for alle at det er ett avtaleverk som gjelder over hele landet. Jeg håper at Oslo kommune også vil slutte seg til en avtale etter mal fra ASA 4313, sier forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

Drammensavtalen oppsto etter at den nye kommunehelseloven ble innført i 1984. Da gikk mange medlemmer ut av Norsk Fysioterapeutforbund og etablerte Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF). En stor andel av fysioterapeutene som hadde rett til avtale med Drammen kommune, gikk inn i det nye forbundet.

Les også: Spillet om tilskuddet

Powered by Labrador CMS