Christine Martens, leder av personalklubbens forhandlingsdelegasjon, og generalsekretær Stian Rugsveen Engen i NFF.
Christine Martens, leder av personalklubbens forhandlingsdelegasjon, og generalsekretær Stian Rugsveen Engen i NFF.

Enighet i lønnsoppgjøret for ansatte i NFF

Meklingen førte frem. Til neste lønnsforhandling skal det lages «felles spilleregler».

Publisert Sist oppdatert

Personalklubben og ledelsen i Norsk Fysioterapeutforbund møttes tirsdag hos Riksmekleren for å prøve å komme til enighet i lønnsoppgjøret i sekretariatet.

Personalklubben brøt lønnsforhandlingene med ledelsen i forrige måned etter uenighet om hvordan lønnsmassen skal fastsettes. Partene var enige om rammen for lønnsoppgjøret og prosentvis størrelse på det generelle tillegget. Det var også betinget enighet om hvordan individuelle tillegg skal fordeles.

3,8 prosent i generelt tillegg

Tirsdag ettermiddag kunngjorde partene at de var kommet til enighet hos Riksmekleren. Rammen for lønnsoppgjøret er på 4,4 prosent. Det gis et generelt lønnstillegg på 3,8 prosent, mens 0,6 prosent av lønnspotten skal fordeles på utvalgte. Hensikten er blant annet å jevne ut ulikheter i lønn i tilnærmet like stillinger. Et annet kriterium for fordeling er produktivitet og omstillingsevne.

Setter ned utvalg

Partene er enige om at det er behov for å avklare hvordan lønnsforhandlinger skal gjennomføres. Det nedsettes et partssammensatt utvalg med en representant fra hver av partene som har som mandat å beskrive prosedyren for lønnsforhandlinger i sekretariatet i NFF. Prosedyren skal være utarbeidet innen 1. mai 2022.

Personalklubben: Et oppgjør vi kan være fornøyde med

– Vi er glade for at vi er kommet til enighet. Vi tror at dette er et oppgjør vi kan være fornøyde med. Vi er veldig glade for at det er enighet om at vi skal nedsette et partssammensatt utvalg som lager felles spilleregler til neste lønnsforhandling, sier Christine Martens, som har ledet forhandlingene på vegne av personalklubben.

Generalsekretær Stian Rugsveen Engen i NFF har sendt en likelydende kommentar til meklingsresultatet.

NB! Tidsskriftet Fysioterapeuten utgis av Norsk Fysioterapeutforbund. Artikkelforfatteren er selv ansatt i sekretariatet og medlem av personalklubben.

Powered by Labrador CMS