Kvinner er overrepresentert når det gjelder uførhet som følge av langvarig smerte.

Flest kvinner lever med langvarig smerte

Langvarig smerte er en vesentlig årsak til uførhet og langtidsfravær, og kvinner er overrepresentert. Kvinner er også de som i størst grad bruker sterke smertestillende legemidler. Dette melder Folkehelseinstituttet (FHI)

Publisert

Selv om undersøkelser blant voksne nordmenn viser at omtrent hver tredje person oppgir å ha langvarig smerte, er det fortsatt ifølge FHI store kunnskapshull om forekomsten og hvilke konsekvenser det har å leve med smertene. Dette gjelder blant annet barn, eldre og ulike utsatte grupper i samfunnet.

– Vi vet likevel at kvinner rammes hardere enn menn, og at kjønnsforskjellene starter omtrent på den tiden når jentene går inn i kjønnsmoden alder. At kvinnene rammes hardere ser man både på informasjonen vi har tatt inn i smertekapittelet i Folkehelserapporten, og i rapporten som Kvinnehelseutvalget presenterte nå nylig, sier Ólöf Anna Steingrímsdóttir, seniorforsker ved FHI til FHIs egne nettsider.

– Smerte avler smerte

Langvarig smerte defineres gjerne som vedvarende eller stadig tilbakevendende smerter med varighet på tre måneder eller mer.

– Det har dessverre lenge vært normalisert at kvinner har invalidiserende menstruasjonsrelaterte smerter eller langvarige smerter etter graviditet og fødsel, og det er lite kunnskap om forekomst og konsekvenser av smerter knyttet til disse viktige periodene i jentenes og kvinnenes liv, sier Steingrímsdóttir til nettstedet.

FHI skriver at det finnes forskning som tyder på at smerte avler smerte, det vil si at det å ha ubehandlet smerte over tid kan gjøre at man blir mer sensitiv for smerte.

– Det kan også øke faren for at smerten sprer seg til flere kroppsområder. Det er derfor viktig å ta smertefulle tilstander på alvor, sier Steingrímsdóttir.

Langvarig smerte årsak til uførhet

Konsekvenser av langvarig smerte gjenspeiles også i uførestatistikken, der mer enn dobbelt så mange kvinner som menn hadde muskel- eller skjelettsykdom som hoveddiagnose som grunn til uførepensjon i 2012. Muskel- og skjelettsykdommer er fortsatt hoveddiagnose ved legemeldt sykefravær i Norge.

– Langvarig smerte er en viktig årsak til redusert livskvalitet, langtidssykefravær og uførhet. Derfor blir tilstanden et omfattende hinder for god folkehelse sier Steingrímsdóttir til nettstedet.

Selv om samlet sykdomsbyrde for langvarig smerte ikke har vært beregnet, viser tallene for enkeltlidelser at smertetilstander er den klart største årsaken til ikke-dødelig helsetap i Norge. Hodepine, nakkesmerter, ryggsmerter og artrose alene står for omtrent en femtedel av helsetapet, melder FHI.

Økende antall overdosedødsfall

Folkehelseinstituttet har over mange år studert bruken av sterke smertestillende legemidler (opioider) i befolkningen i Norge, som brukes i behandling av moderate til sterke smerter. Blant brukerne er kvinner overrepresentert.

Samtidig med at et økende antall pasienter med langvarige smerter blir behandlet med opioider, har det også vært et økende antall overdosedødsfall som skyldes forskrevne opioider.

De som dør i overdoser av reseptbelagte opioider, skiller seg ifølge FHI fra de som dør av heroinoverdoser ved at de oftere er eldre kvinner med langvarige smerter og som henter ut opioider på resept.

Powered by Labrador CMS