Ansatte steiler mot Helseplattformen

Opprør mot Helseplattformen ved St. Olavs hospital

95 intensivsykepleiere ved St. Olavs hospital i Trondheim går ut mot Helseplattformen, og ber om at journalsystemet ikke blir innført ved sykehuset.

Publisert

Helseplattformen

  • Helseplattformen har ansvar for å gjennomføre innføringen av en ny og felles pasientjournal for helsetjenesten i Midt-Norge
  • Dersom alt går etter Helseplattformens plan vil løsningen tas i bruk av 40.000 ansatte i helsetjenesten
  • 720.000 innbyggere vil da kunne få tilgang til sin egen journal digitalt gjennom løsningen
  • Prosjektet eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune
  • Planen var å ta i bruk plattformen i slutten av april, men Helseplattformen har utsatt innføringen med en uke
  • Midt-Norge blir med innføringen den første regionen i Norge som tar i bruk en felles pasientjournal
  • Helseplattformen er regionens største IT-prosjekt og har en kostnadsramme på 4,2 milliarder kroner
  • Det amerikanske selskapet Epic er valgt som leverandør for journalløsningen
  • Kilde: NRK

I tillegg fraråder over 40 leger ved legevakta innføringen. Dette skriver NRK.

Høylytte protester

Leger og sykepleiere ved flere avdelinger har protestert høylytt. De mener det nye journalsystemet fortsatt har så store mangler at det vil true pasientsikkerheten om sykehuset tar det i bruk.

NRK har vært i kontakt med flere av sykepleierne som har signert brevet. De opplever systemet som tregt, tungvint og lite tilpasset det norske helsevesenet. Systemet fra det amerikanske selskapet Epic står i veien for effektiv pasientbehandling, mener sykepleierne ifølge NRK.

På spørsmål om hvor trygge sykehusledelsen føler seg på å innføre Helseplattformen, svarer direktør Grethe Aasved at de mener løsningens kvalitet er bedre nå enn i slutten av april. Hun forteller til NRK at det siden den gang er jobbet intenst med løsningen, og at situasjonen vurderes kontinuerlig.

Overgangsperiode

Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge står fast på at Helseplattformen skal innføres ved St. Olav som planlagt den 12.november. For å avlaste St. Olavs hospital skal ifølge NRK de andre foretakene bistå, og det vil i en periode bli økt kjøp av helsetjenester hos private.

Grethe Aasved sier at sykehusets fokus er på pasientsikkerhet og at det derfor legges tiltaksplaner for ulike scenarioer. Dette innebærer omfattende datasupport og økt bemanning. Målet er ifølge henne å være tilbake i normal aktivitet etter fire uker.

Les mer på NRK.

Les også:

Felles pasientjournal: Som å spille i samme orkester

Felles pasientjournal: Gode intensjoner, men lang vei å gå

NFF-tillitsvalgt spent på innføring av omstridt journalsystem i Trondheim

Powered by Labrador CMS