Peter Christian Lehne, leder i Norsk Manuellterapeutforening (NMF), og redaktør Irene Mårdalen i Fysioterapeuten.
Peter Christian Lehne, leder i Norsk Manuellterapeutforening (NMF), og redaktør Irene Mårdalen i Fysioterapeuten.

Slik reagerer NMF-lederen og Fysioterapeutens redaktør på avgjørelsen i PFU

Leder Peter Christian Lehne i Norsk Manuellterapeutforening (NMF) er fornøyd med avgjørelsen i PFU. Ansvarlig redaktør i Fysioterapeuten tar den til etterretning.

Publisert Sist oppdatert

Tidsskriftet Fysioterapeuten ble onsdag felt i Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er pressens selvdømmeordning, for manglende tilsvar til et meningsinnlegg. Klager var Norsk manuellterapeutforening, som mente seg nektet mulighet til å svare på det de ser som angrep og feilaktige påstander i et publisert meningsinnlegg.

– Vi tar til etterretning at PFU mener vi burde ha veiledet NMF, men vi er uenige med PFU i at vi avviste innlegget fordi redaksjonen følte seg angrepet, som en av utvalgsmedlemmene sa. Innlegget ble refusert fordi det inneholdt udokumenterte påstander og personangrep, fremholder ansvarlig redaktør Irene Mårdalen i Tidsskriftet Fysioterapeuten.

Hun legger til at Fysioterapeuten i likhet med PFU har stor respekt for tilsvarsretten.

– Hadde NMF kommet med et nytt forslag til tilsvar, ville vi selvsagt vurdert det, sier Mårdalen.

Redaktøren sier Fysioterapeuten forsøkte å komme frem til en minnelig ordning.

– Det er overraskende at PFU ikke diskuterte det faktum at vi åpnet for en minnelig ordning, noe PFU anbefalte oss å gjøre.

Leder Peter Christian Lehne i Norsk Manuellterapeutforening kommenterer PFU-kjennelsen slik:

– Vi er veldig glad og fornøyd med å ha fått medhold. Det mener vi er helt riktig og rimelig, sier han til Fysioterapeuten.

Powered by Labrador CMS