En fysioterapeut i samtale med en pasient.
En fysioterapeut i samtale med en pasient.

Svakt bedre fysioterapeutdekning i kommunene i fjor

Kommunene fikk 22 flere fysioterapeutårsverk fra 2020 til 2021, viser SSB-tall. Siden 2015 er det blitt nærmere 500 flere.

Publisert

Statistisk sentralbyrå offentliggjorde 15. juni Kostra-tall som viser fysioterapeutdekningen i landet i 2021. Kostra står får kommune-stat-rapportering.

Samlet var det 5184,7 fysioterapeutårsverk i kommunene i fjor, ifølge SSB-tallene. Da er alle avtaleformer slått sammen: fastlønnede, fysioterapeuter med tilskudd og turnusfysioterapeuter.

Økningen i dekning er på 0,43 prosent – eller 22 fysioterapeutårsverk – fra 2020 til 2021.

Veksten kommer i fastlønnede årsverk: 16,4 i tallet. Antallet årsverk med tilskudd økte med 2,3 og turnusfysioterapeuter med 3,3.

Endringene er ikke store nok til å gi utslag på fysioterapeutdekningen pr. 10.000 innbyggere, som er en annen målestokk SSB benytter. Dekningen var i 2021 på 9,6 årsverk pr. 10.000 innbyggere nasjonalt. Det samme som i 2020.

Nesten 500 flere årsverk på seks år

Fra 2015 til 2021 har antallet årshjemler i norske kommuner, både ansatte og fysioterapeuter med driftsavtaler, økt med 495 årsverk. Det er en oppgang på 10,5 prosent.

– Dette har ikke kommet av seg selv. Hvert år kjemper vi for flere driftstilskudd og for å opprettholde og øke antallet stillinger i norske kommuner, sier forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

Forbundsleder Gerty Lund i NFF.
Forbundsleder Gerty Lund i NFF.

Lund sier veksten i årsverk er mulig fordi NFF har tillitsvalgte, kontaktpersoner og regionledere i hele landet.

– Disse gjør en formidabel jobb gjennom hele året. Uten den innsatsen er jeg redd statistikken hadde sett annerledes ut, sier Lund.

Jobber for å styrke fysioterapi

Forbundslederen forteller at en fysioterapeut i snitt koster under 500.000 kroner i året for en kommune.

– Dette er fysioterapeuter som oftest er bosatt i kommunen og dermed også bidrar til skatteinntekter, sier Lund.

Hun legger til at NFF kontinuerlig jobber for å styrke fysioterapi i kommunehelsetjenesten, slik at pasienter får det tilbudet de trenger, når de trenger det, uavhengig av hvor de bor.

SSB slapp tidligere i år midlertidige tall for 2021. Frem til publiseringen i forrige uke har kommunene hatt anledning til å justere eventuelle feilrapporteringer.

Powered by Labrador CMS