Forbundsleder i NFF, Gerty Lund

Takstforhandlingene starter om få dager - her er NFFs krav

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) krever blant annet likt kronepåslag på alle tidstakster for avtalefysioterapeuter. I tillegg kreves kompetansetillegg for gruppebehandling og samhandling.

Publisert Sist oppdatert

Kort om forhandlingene

  • Takstforhandlingene starter 2. juni og skal være avsluttet senest 12. juni.
  • Fysioterapeutene representeres av hovedorganisasjonen Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) og de to mindre foreningene: Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF).
  • Forhandlingene føres med Helse- og Omsorgsdepartementet.
  • Resultatet presenteres når ny forskrift om stønad til dekning av utgifter for fysioterapi (stønadsforskriften) gjøres gjeldende fra 1. juli

Mandag 22. mai, presenterte Norsk Fysioterapeutforbund sine takstkrav for Helse- og omsorgsdepartementet.

Litt annerledes denne gangen

Norsk Fysioterapeutforbund har ifølge en melding lagt ut på egne nettsider denne gangen valgt å følge en litt annen strategi enn tidligere - ved å kreve likt kronepåslag på alle tidstakstene. I tillegg krever forbundet 30 millioner kroner utenfor rammen slik at ulikhetene mellom kompetansetakster reduseres.

Vil løfte alle

- Vi - i Norsk Fysioterapeutforbund - er forbundet for alle fysioterapeuter, og vil derfor løfte alle. Det betyr at tidstakstene for alle våre avtalefysioterapeuter skal øke. Vi ser at allmennfysioterapeutene ligger for langt bak. Derfor må de få samme kronetillegg som A8 og A9-takstene får, slik at den relative forskjellen minsker, sier forbundsleder og forhandlingsleder Gerty Lund i meldingen.

I tillegg ønsker NFF ifølge meldingen å utjevne forskjellene i takstene for psykomotoriske fysioterapeuter (A9), manuellterapeuter (A8) og spesialister (A2K).

Vil finansiere med midler utenfor rammen

- Dette ønsker vi å finansiere med midler utenfor rammen, slik at det ikke påvirker inntektsutviklingen til de ulike gruppene, og at ulikheten reduseres. I dag er takstene som gjelder for de forskjellige videreutdanningene, ulike. Noe som fører til ulikt inntektsgrunnlag, skriver NFF.

- Vi mener det er viktig at nivået på takstene skal være mer like, blant annet fordi vi trenger en balansert offentlig helsetjeneste med ulik kompetanse innen fysioterapi, sier Patrick Jensen leder i NFFs Næringspolitiske råd til fysio.no.

Norsk Fysioterapeutforbund krever også kompensasjon for økte strømutgifter for avtalefysioterapeuter og kompensasjon for mindre inntektsutvikling.

I 2022 fikk de tre fysioterapiforbundene ikke gjennom kravene for kompetansetillegg for gruppebehandling og samhandlingstakster. Koronakompensasjon og en "strømpakke" ble også avvist den gangen.

Flest allmennfysioterapeuter

Tall fra Helfo (fra 2022) viser at cirka 70 prosent av avtalefysioterapeutene er allmennpraktiserende. Om lag 630 av avtalefysioterapeutene i Norge har videreutdanning i manuellterapi, og om lag 360 har videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi.

I Norge finner vi ca. 3700 avtalefysioterapeuter, ifølge det samme tallmaterialet.

De fleste av disse er organisert i Norsk Fysioterapeutforbund - om lag 2300.

Fra fjorårets takstforhandlinger: Takstforhandlingene i gang

Powered by Labrador CMS