Gerty Lund og Per Olav Moberg Peerson har vært henholdsvis leder og nestleder i forhandlingsdelegasjonen.

Uenighet om fordeling, men nå gjelder nye takster

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er fornøyd med rammen etter årets takstoppgjør, men misfornøyd med fordelingen. Fra fredag 1. juli gjelder nye takster for avtalefysioterapeutene.

Publisert

Norsk Fysioterapeutforbund ønsket i år som i fjor et ekstra løft for allmennfysioterapeutene i takstoppgjøret. Nå som oppgjøret er i havn, har NFF blandede følelser.

Takstoppgjøret 2022

  • Helse- og omsorgsdepartementet tilbød en ramme på 122 millioner kroner.
  • Driftstilskudd, avsetning til fond til etter- og videreutdanning og takster økes med 4,48 prosent fra 1. juli 2022. Det tilsvarer en kostnadskomponent på 6,46 prosent og en inntektskomponent på 3,84 prosent.
  • Driftstilskuddet fra 1. juli er på 496.800 kroner.

– Etter langtrukne forhandlingsrunder for å bli enige om rammen er vi relativt godt fornøyd med det endelige resultatet. Vi mener derimot at fordelingen ikke er bra. I tillegg burde staten tatt mer hensyn til våre krav utenfor rammen, som for eksempel å oppjustere skjevfordeling av takster gjennom flere år, sier forbundsleder Gerty Lund i NFF.

NFF og PFF gikk fra forhandlingene, NMF ble igjen

Onsdag 15. juni valgte NFF og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) å forlate takstsamtalene i protest.

– Vi oppfattet tilbudet som et politisk diktat hvor man ikke har tatt hensyn hverken til kommunenes behov for bredde i kompetanse eller NFFs og PFFs innspill om å gi allmenfysioterapeutene et økonomisk løft. Vi ønsket å gi takstene A3a, A9a og A8a samme kronepåslag. Statens tilbud var et kronepåslag som var 33 prosent høyere for manuellterapeuter enn for allmenfysioterapi, noe som vil øke den kronemessige forskjellen ytterligere, sier forbundsleder Lund.

Samarbeid frem til et punkt

Norsk Manuellterapeutforening (NMF) ble igjen og signerte forhandlingsresultatet. I en artikkel på egne nettsider tar organisasjonen æren for sluttresultatet.

– Alle tre organisasjonene samarbeidet godt frem til vi skulle fordele rammen. Deretter var uenigheten mellom NMF på den ene siden og oss og PFF på den andre stor. Det er trist at NMF beskylder oss og PFF for å ta penger fra manuellterapeutene. Det stemmer ikke, sier Lund.

Hun presiserer at mange av NFFs medlemmer er manuellterapeuter. Inkludert nestleder i forhandlingsdelegasjonen og leder av næringspolitisk råd i NFF, Per Olav Moberg Peersen

– Vi ønsker selvsagt at manuellterapeuter – i likhet med alle våre medlemmer – skal få godt betalt for sitt arbeid. Manuellterapeutene ville fått en god økning med vår fordelingsnøkkel. Det ville også andre spesialister og allmennfysioterapeutene fått. I tillegg ville vi sørget for at norske kommuner i bedre grad får det mangfoldet i kompetansen pasientene trenger, sier Gerty Lund.

Her er et utvalg av takstendringene

(Artikkelen fortsetter under tabellen)

Dette er NFF fornøyd med

NFF trekker frem noen seire i årets takstoppgjør.

– Det har kommet nye takstkoder, slik at veilederen til turnuskandidater kan kreve egenandel for arbeid i avtalepraksis. Vi er veldig glade for dette, da det har kommet som en direkte følge av NFFs forslag til Helfo og Helsedirektoratet tidligere i år, sier nestleder i forhandlingsdelegasjen, Per Olav Moberg Peersen, i en artikkel på NFFs nettsider.

Peersen forteller at NFF har tatt opp utfordringen med at pasienter noen ganger ikke klarer å gjennomføre en hel behandlingstime i gruppe.

– Staten åpner nå opp for at pasienter i en gruppetime kan delta i deler av timen. Dette samsvarer med hva vi opplever i den kliniske hverdagen. Vi er derfor glade for at NFF fikk gjennomslag også for dette. Det viser at vårt tette samarbeid med Helsedirektoratet er nyttig, sier Peersen.

Han er også fornøyd med samarbeidet med delegasjonen fra PFF.

– Det er det mest gledelige under årets forhandlinger. Samarbeidet med PFF har fungert svært godt. Vi la frem felles krav, hadde flere felles møter, og også særmøter med departementet.

Powered by Labrador CMS