Studiested Elverum / Terningen Arena sett fra luften.

Uttrykker skepsis til forslaget om fysioterapiutdanning i Elverum

– Det handler mer om å løse en politisk strid om sykehusstruktur i Innlandet, skriver professorkollegaene ved Universitetet i Oslo, Anne Marit Mengshoel og Hilde Stendal Robinson, i en kronikk i Khrono.

Publisert Sist oppdatert

I kronikken, som er publisert i Khrono, en nyhetsavis for høyere utdanning og forskning, utrykker Mengshoel og Stendal Robinson sin skepsis til forslaget fra regjeringen om å legge en fysioterapiutdannelse i Innlandet til Elverum.

– Dette forslaget har neppe noe med prioritering av rehabilitering å gjøre — det handler mer om å løse en politisk strid om sykehusstruktur i Innlandet, skriver forfatterne, og viser til Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) sin respons på forslaget, hvor forbundsleder Gerty Lund ønsket fysioterapiutdannelsen i Elverum velkommen, og uttalte om regjeringen at "De tar rehabilitering på alvor".

Få synergieffekter og mindre variert praksiserfaring

I kronikken viser de to professorene også til velkomsten forslaget mottok hos rektor ved Høgskolen i Innlandet (HINN), og til et innlegg i lokalavisa, hvor de mener rektoren fremsnakket mulige synergieffekter til fag det allerede undervises i og betydningen av en tilknytning til utdanninger for sykepleiere og tannteknikere i Elverum.

Forfatterne mener imidlertid at verken forbundsleder i NFF eller rektor ved HINN "legger til grunn en helhetsvurdering med tanke på krav om teori- og praksisundervisning i fysioterapi eller læreres kompetanse".

Professorkollegaene Anne Marit Mengshoel (t.v) og Hilde Stendal Robinson uttrykker skepsis over regjeringens forslag om fysioterapiutdanning på Elverum i en kronikk i nyhetsavisa Khrono.

De sammenligner en eventuell utdannelse i Elverum med de etablerte fysioterapiutdannelsene i Norge, som de mener "har en rekke ulike profesjonsutdanninger, brede porteføljer for undervisning og forskning, samt samarbeid med kliniske praksissteder med stor faglig bredde".

– I Elverum vil fysioterapiutdanningen kun knyttes til sykepleie- og tannpleieutdanninger, og det vil gi få synergieffekter, da utdanningskravene og faglige interesser er ganske forskjellige i de tre yrkene, skriver forfatterne, og hevder samtidig at det kliniske praksistilbudet i Elverum vil gi mindre variert praksiserfaring enn ved de eksisterende fysioterapiutdanningene.

Mener det mangler et forskningsmiljø

Forfatterne av kronikken peker også på viktigheten av et forskningsmiljø for at lærere skal kunne fylle offentlige krav om forskningsaktivitet og forskningsbasert undervisning, noe de mener mangler i Elverum.

– Forskningsmiljø med beslektede interesser med fysioterapi finnes ikke i Elverum. Det vil derfor være behov for betydelig tilføring av ressurser for å bygge opp en fysioterapiutdanning her, skriver de.

NTNU, campus Gjøvik, et mer nærliggende valg

I kronikken argumenterer forfatterne for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), campus Gjøvik, som et mer nærliggende valg for en ny fysioterapiutdannelse, og viser til opprettelsen av ergoterapiutdannelsen her i 2013.

– Ergoterapeuters og fysioterapeuters faglige interesser er nært beslektet, skriver de.

Forfatterne mener blant annet at NTNU Gjøvik allerede har fokus på utvikling av rehabilitering og velferdsteknologi for å møte framtidens behov i primærhelsetjeneste og eldreomsorg.

– En etablering av fysioterapiutdanning vil kunne trekke på synergieffekter fra både sykepleie- og ergoterapiutdanning lokalt, samt fysioterapiutdanning ved NTNU i Trondheim hvor de også driver forskning, skriver de.

"Resultat av politisk hestehandel"

Ifølge forfatterne, taler synergieffekter i undervisning, bredde i praksisplasser og tilknytning til relevant forskning for at valget av plassering for at en fysioterapiutdanning i Innlandet heller burde falle på NTNU Gjøvik.

– Fysioterapiutdanning ved HINN kan dermed snarere forstås som et politisk grep for å styrke Innlandets universitetssøknad, skriver de.

Slike avgjørelser må skje på grunnlag av en grundig utredning, mener forfatterne.

– Fremtidens helseprofesjonsutdanninger er for viktige til at plasseringen av dem kan være et resultat av politisk hestehandel.

Les hele kronikken på Khrono.no her.

Har du tanker eller tips om denne saken, kontakt fysioterapeuten@fysio.no.

Les også:

Powered by Labrador CMS