I forrige uke møttes Danske Fysioterapeuter til møte i representantskapet, hvor blant annet foreningens struktur, arbeidsmodell og visjon ble gjennomgått, og en ny hovedbestyrelse kom på plass
I forrige uke møttes Danske Fysioterapeuter til møte i representantskapet, hvor blant annet foreningens struktur, arbeidsmodell og visjon ble gjennomgått, og en ny hovedbestyrelse kom på plass

Valg av ny hovedbestyrelse i Danske Fysioterapeuter

Lørdag avsluttet Danske Fysioterapeuter det tre dager lange "Repræsentantskabsmødet 2022", da med en ny politisk ledelse på plass i organisasjonen. Både medlemmenes vilkår og et løft av fagligheten ble trukket frem av forbundslederen som viktige politiske og faglige satsningsområder for de kommende årene.

Publisert Sist oppdatert

44 forslag var sendt inn fra representantskapet i forkant av møtet, som ble gjennomført fra 27.10 til 29.10.

Representantskapet er Danske Fysioterapeuters øverste myndighet og består av 65 representanter fra hele landet. Gjennom å innstille forslag til diskusjon på møtet, legger representantene politisk føring for hvordan forbundet skal utvikles faglig, politisk og organisatorisk i de påfølgende to årene.

De innsendte forslagene handlet, ifølge Fysio.dk, om alt fra foreningens interne arbeidsmodell til spørsmål knyttet til kontingent. Og ifølge Fysio.dk var deres interne arbeidsmodell et punkt som ble "livlig diskutert".

Valg av ny hovedbestyrelse

Blant punktene på møteagendaen sto også valg av foreningens hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen står for den daglige driften av Danske Fysioterapeuter og handler under ansvar for representantskapet. Syv medlemmer av hovedbestyrelsen skulle velges inn, og elleve kandidater hadde stilt til valg. Dermed var det ifølge Fysio.dk, duket for valgkamp.

Valgkampen endte i en ny politisk ledelse, hvor tre nye medlemmer ble valgt inn: Rikke Kruse, Bo Egeberg og Peter Johansen. I tillegg ble fire medlemmer gjenvalgt for den neste perioden: Anders Breinholt, Tine Hasselbrinck Madsen, Lars Henrik Larsen og Kristin Ægidius.

For øvrig består hovedbestyrelsen av forbundsleder Jeanette Præstegaard og fem "regionsmenn". Mer informasjon om hovedbestyrelsen medlemmer og organisering er tilgjengelig på Danske Fysioterapeuters hjemmesider.

Rehabilitering som politisk og faglig satsningsområde

Satser på rehabilitering: Leder i Danske Fysioterapeuter benyttet anledningen under 'Repræsentantskabsmødet 2022' til å belyse rehabilitering som et viktig område av politisk og faglig arbeid de neste årene. Her fotografert i forbindelse med lanseringen av Hvidbog for Rehabilitering tidligere i år.
Satser på rehabilitering: Leder i Danske Fysioterapeuter benyttet anledningen under "Repræsentantskabsmødet 2022" til å belyse rehabilitering som et viktig område av politisk og faglig arbeid de neste årene. Her fotografert i forbindelse med lanseringen av Hvidbog for Rehabilitering tidligere i år.

Under møtet presenterte Præstegaard rehabilitering som en egen retningslinje for forbundets visjon og for de målene som skal danne rammene for foreningens politiske og faglige arbeid de kommende årene.

Præstegaard har tidligere uttalt til Tidsskriftet Fysioterapeuten at hun ønsker "en felles nasjonal tankegang rundt rehabilitering". Hun uttalte da samtidig at alle de nordiske landene vil komme til å stå ovenfor mange av de samme problemstillingene innenfor rehabilitering i tiden fremover.

Under forrige ukes møte satte Præstegaard i sin tale også søkelyset på viktigheten av Danske Fysioterapeuters arbeid for sine medlemmer, gjennom å prioritere rekruttering og fastholdelse, lønn og vilkår og gjennom å heve fysioterapeuters faglighet. Områder som ifølge henne skal sikre profesjonens sentrale rolle i det danske helsevesenet. Ifølge Fysio.dk uttalte lederen at: det er avgjørende for Danske Fysioterapeuter at medlemmene er fornøyde, og at de opplever at det skjer forbedringer i deres vilkår.

Pris for innsats under pandemien

Danske Fysioterapeuters pris ble også utdelt under møtet, og ble tildelt ett av foreningens medlemmer som hadde utmerket seg spesielt innenfor faget. Prisen gikk til Linette Marie Kofod som har spesialisert seg innen respirasjonsfysioterapi, for hennes bidrag til faget under Corona pandemien.

Kofod er ansatt ved Hvidovre Hospital, og Ifølge Fysio.dk bidro hun til å implementere bruken av CPAP til covid-19 pasienter, og var med det med til å sette fysioterapeuter på landskartet som en livsviktig ressurs under pandemien. Kofod beskrives som en internasjonalt anerkjent forsker innenfor området respirasjonsfysioterapi, og forbundsleder Præstegaard kalte henne i sin tale for en ambassadør innen faget. Prisen var på 50.000 Danske Kroner.

Norsk Fysioterapeutforbund sitt hovedlandsmøtet går av stabelen 29.11 - 01.12.

Har du lest?
NFF: Spørsmål om Dubai-deltakelse er sendt til Hovedlandsmøtet

Powered by Labrador CMS