Snorre Hjartnes vil ha unge fysioterapeuter inn i styre og landsmøte i langt større grad enn hva som har vært tilfelle frem til nå.

Vil ha nyutdannede inn i NFFs styre – og flere stemmer på landsmøtene

Nyutdannede fysioterapeuter (NUF) har i år fremmet hele tre saker til tirsdagens landsmøte i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). – De nyutdannede representerer fremtiden, og må bli hørt i mye større grad, sier lederen deres, Snorre Hjartnes.

Publisert Sist oppdatert

– NUF-medlemmene representerer fremtiden til fagfeltet og forbundet og bringer med seg verdifulle perspektiver. Derfor bør NUF ha en representant i et så viktig organ som Forbundsstyret i NFF.

Dette skriver NUF i saksdokumentet som er sendt inn til landsmøtet.

Videre heter det i sakspapirene:

– Å inkludere en representant for NUF i forbundsstyret er ikke bare et spørsmål om rettferdighet eller demokrati; det er også et strategisk valg som har direkte implikasjoner for organisasjonens vitalitet, innovasjonsevne og langsiktige suksess.

I tillegg ønsker NUF flere stemmer i fremtidens landsmøter – noe som vil si ekstra delegater. De argumenterer med at det per 20.september var hele 2618 medlemmer i dette organisasjonsleddet i NFF, noe som vil si at de unge nyutdannede er underrepresentert på landsmøtet med sin ene stemme.

Fysioterapeuten har snakket med Hjartnes, som mener mer ungt blod inn i organisasjonens beslutningsorganer er avgjørende for langsiktig suksess.

– Styret følger ikke vedtatt politikk

– Snakker vi om et aldri så lite opprør her?

– Vel, jeg vil ikke kategorisere det som et opprør. Vi har sendt inn saker som skal behandles på et landsmøte, som slik jeg har forstått det er meningen i en demokratisk organisasjon. NUF er sitt ansvar bevist i å tale de nyutdannede fysioterapeuters sak. Når vi ser at forbundsstyret ikke følger vedtatt politikk så må vi si ifra. For eksempel sak fra NUF fra hovedlandsmøtet i 2022 om at muligheten for et oppslagsverk eller en kunnskapskilde skal utredes (sak 5.4). Dette ble ikke fulgt opp, og når vi på e-post spurte forbundsstyret om hvorfor ingenting har skjedd, fikk vi til svar at det er dyrtid og ikke ressurser til det. Som selvsagt ikke er godt nok svar når ingen kunne vise til referat der det har blitt diskutert at saken droppes, sier Hjartnes.

– Det bare skjedde ingenting, sier han, før han fortsetter kritikken:

- I etterkant ser vi at det gjelder ikke bare den saken, men også for eksempel sak 3.3 om menneskerettigheter. Hva har skjedd her? Ingenting som jeg har fått med meg!

– Vi har evne og vilje

– Hva har nyutdannede fysioterapeuter som de sittende beslutningstakerne i organisasjonen ikke har?

– Evne og vilje til å følge opp vedtatt politikk i NFF, kommer det kontant fra Hjartnes.

– Vi ønsker at NFF skal være en åpen og enkel organisasjon for medlemmene å forstå og få hjelp fra. Vi vil ikke at saker skal være fortrolige eller hemmelige, vi vil ha mer åpenhet og gode prosesser. Vi skal være med å vise at NFF gjør en veldig god jobb for alle fysioterapeuter, og spesielt nyutdannede fysioterapeuter. Vi ser en trend i at flere og flere saker i forbundsstyret holdes lukket, og det er ikke særlig tillitsvekkende.

– Dessuten ser vi gang på gang at NUF ikke blir involvert i spørsmål vi burde blitt involvert i. For eksempel i sak om etablering av ny fysioterapiutdanning (i Elverum red.anm.). Her skrev jeg et meningsinnlegg hvor vi problematiserte en ny utdanning og hvordan det vil påvirke et allerede presset arbeidsmarked. 

Hjartnes fortsetter:

– Nå ser vi på sakslisten at det skal diskuteres på neste forbundsstyremøte - hvorfor er ikke vi der? Når vi representerer studentmedlem, turnusfysioterapeuter, og de nyutdannede som får økt konkurranse om jobbene?

– Sterk fagforening viktigere enn noen gang

– Mener dere med disse sakene at NFF har gått litt ut på dato?

– For å sitere Erna Solberg: «Jeg ville ikke brukt akkurat de ordene». Vi synes ikke NFF har gått ut på dato, men enkelte deler av organisasjonen har den siste tiden vært kritikkverdig. For eksempel at vedtatt politikk ikke blir fulgt opp. På den andre siden er det kanskje viktigere enn noen gang at vi har en sterk fagforening som kan tale medlemmenes- og profesjonens sak, og derfor blir man ekstra engasjert, sier Hjartnes.

Før han gjentar det han mener er spesielt viktig for de nyutdannede:

– Da tror vi noen av endringene vi har foreslått, for eksempel et NUF i forbundsstyret, vil være positivt.

Lovutvalg og styre sier nei – i denne omgang

NFFs styre og NFFs lovutvalg har kommentert sakene, og mener ingen av sakene kvalifiserer for å bli behandlet på årets møte.

– Dere har ikke formulert lovendringer i forbindelse med framsetting av sakene, noe både lovutvalget og styret i NFF har kommentert, og mener dette er nødvendig. Vil dere komme med forslag til nødvendige lovendringer?

– Vi tror flere vil oppleve enkelte av lovforslagene våre som uferdig, og kanskje også lite gjennomtenkt, svarer NUF-lederen.

– I NUF er vi noen døgnfluer, vi har maks to perioder i oss før vi er for «gammel». Fire av fem i NUF-styret er i sin første periode, som begynte dette året, så vi har relativt lite erfaring med å sende inn saker til landsmøter. Det var også lite hjelp å få i forkant av fristen for innsending, og vi har fått svært lite organisasjonsopplæring. Men dette tar vi definitivt med oss som læring videre. Vi håper imidlertid vi får diskutert sakene på landsmøtet, så kan det komme forslag til lovendringer. Vi trenger gode innspill fra andre organisasjonsledd.

– I tillegg er ikke dette et hovedlandsmøte. Dette er også en av grunnene til at sakene ikke er anbefalt behandlet av lovutvalg og styre. Er dere enig i denne vurderingen?

– NFF trenger at NUF er representert i forbundsstyret, mener Hjartnes.

- Dette mener vi er en sak for landsmøte nå. Det vil ha konsekvenser for valg av forbundsstyremedlemmer i 2025. Både antall, sammensetning, selvstendig næringsdrivende/ansatte, kjønn og geografi. Denne begrunnelsen har forbundsstyret selv brukt for å ta opp saker som har lovmessige konsekvenser. Vi undrer oss over at den praksisen ikke gjelder andre organisasjonsledd. Også er det jo forskjell på sakene våre også. Det må være til vesentlig ulempe for forbundet å avvente behandling dersom det skal tas opp på landsmøte og ikke hovedlandsmøte. Saken om delegater slik den er sendt inn og står i skrivende stund, er vi helt enig i ikke er til vesentlig ulempe for forbundet å avvente. Saken om NUF i forbundsstyret derimot, mener vi at NFF trenger, og det nå, sier lederen for de nyutdannede fysioterapeutene.

– Hvorfor kommer disse forslagene nå?

-På Hovedlandsmøtet i 2019 ble NUF opprettet og siden den gang har vi jobbet aktivt med å finne vår plass i organisasjonen. Gjennom vår posisjon i regionstyrene og regionledere som inkludere oss fungerer det godt. For fire av fem i styret vårt er dette første anledning til å sende inn sakene, så det vil være vanskelig å komme med det før. Vi kunne sikkert ventet også, men vi opplever det trengs nå.

– Kan virke litt i overkant

I saken hvor NUF ønsker flere delegater har de fått en del gode, konstruktive tilbakemeldinger fra medlemmer, hevder Hjartnes.

– Det kan virke litt i overkant at vi plutselig skal gå fra 1 til 11 delegater, som vi jo foreslår. Den tilbakemeldingen tar vi. Vi har diskutert og diskuterer fortsatt saken internt i styret og kommer til å fremme et endringsforslag som innebærer for eksempel at regionene «holder av» en plass eller plasser til NUF-medlem.

Kritiserer utviklingsprosjektet - frykter sentralisering

– Jeg må si at jeg også reagerer sterkt på at vedtatt politikk ikke blir fulgt opp og forklart med mangel på ressurser, både med tanke på penger og personell, sier Hjartnes, og viser til sak 5.2 til landsmøtet.

– Da sliter vi med å begripe at vi skal sette av en halv million til nok en organisasjonsutvikling når vi ikke engang vet hva det innebærer. Hvem skal sitte i dette utvalget som skal foreslå endringer i organisasjonen?, spør han.

Hjartnes mener prosjektet på sikt vil føre til en sentralisering av NFF.

– Leser vi uttalelsen til forbundslederen her så kan det se ut som man ønsker flere frikjøpte politikere sentralt. Ut ifra NFFs økonomiske situasjon så må det vel bety at det skal kuttes i regionene?

– Og hva vil det å sentralisere ressurser bety for NUF? Regionene er tross alt vårt talerør inn den tid vi ikke har egen plass i forbundsstyret, avslutter den engasjerte lederen.

 

 

Powered by Labrador CMS