Hedret for faglig innsats

Under hovedlandsmøtet på Gardermoen ble Eline Thornquist utnevnt til NFFs fjortende æresmedlem.

Publisert Sist oppdatert

- Æresmedlemskap henger høyt. Siden 1950-tallet er det utnevnt i alt tretten æresmedlemskap, og i dag utnevnes æresmedlem nummer fjorten, sa forbundsleder Fred Hatlebrekke.

Innfrir til fulle

For å kunne utnevnes som æresmedlem må man ha gjort en særlig innsats for å fremme fysioterapi som fag, vært en faglig pioner og stått for utviklingsarbeid på høyt nivå, eller vært en fagpolitisk foregangsperson som har utmerket seg spesielt i arbeidet for organisasjonen.

- Årets æresmedlem innfrir disse kriteriene til fulle, understreket Hatlebrekke.

Forbundsstyrets mener det nyutnevnte æresmedlemmet har gjort en enestående innsats med vidtrekkende betydning for fysioterapi som fag og profesjon i Norge. Hatlebrekke hadde æren av å utnevne Eline Thornquist som det fjortende æresmedlemmet av NFF.

- Hun er en som gjennom hele sin 47 år lange yrkeskarriere har utfordret og stilt spørsmål; Hvor skal vi? Hvor vil vi? Er vi på rett vei? Hun har gjennom utallige artikler og flere lærebøker utforsket, begrepsfestet og diskutert fysioterapifagets kliniske, praktiske kunnskapsdimensjoner og fysioterapiutøvelse i en samfunnsmessig kontekst, i tillegg til å gi sterke faglige bidrag innen en bredde av områder, sa forbundslederen. 

Løftet blikk

I den videre begrunnelsen for tildelingen kom Hatlebrekke blant annet inn på at Thornquist har vært en sterk talsperson for at fysioterapeuter må vise sin nytte, og rettferdiggjøre sin funksjon på måter som ikke undergraver fysioterapeuters virksomhet.

- Hun har vist hvordan samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver har like stor relevans for å utvikle faget som biomedisinske, og hun minner oss stadig om at god klinisk praksis ikke kan løsrives fra en selv som terapeut, og at vi alltid må løfte blikket og se hvilken helsetjeneste vi er en del av, sa Hatlebrekke.

Thornquist har i hele sin karriere kombinert klinisk praksis med utdanning og forskning. Hun har vist hvordan denne kombinasjonen gjensidig har beriket både fagutøvelse, fagforståelse og kvalitet for pasientene. Hun har undervist på bachelor-, master- og doktorgradsnivå i over 40 år, og veiledet hundrevis av studenter.

- Hun har bidratt til å utvikle det psykomotoriske fagfeltet spesielt, og videreutviklet tradisjonen etter Aadel Bulow-Hansen. Samtidig har hun vist hvordan kropps- og sykdomsforståelsen psykomotorisk fysioterapi er bærer av, har relevans i undersøkelse og behandling av «alle» mennesker med ulike former for belastningslidelser. Og hun har gitt særdeles viktige faglige bidrag innen en bredde av fagområder; fra lungefysioterapi til kommunikasjon til vitenskapsteori, fortalte Hatlebrekke.  

Thornquist hadde ikke anledning til å være til stede for å motta prisen, ettersom hun er opptatt med å ferdigstille en prosjektsøknad for å bidra til å skape et robust mastergradsmiljø i Tromsø innen psykomotorisk fysioterapi.

- Hun skulle gjerne vært her, men talende nok for henne setter hun ansvaret for prosjektet foran seg selv og den gleden det ville vært for henne å være her, sa forbundslederen.

Regionleder Vest, Aslaug Kleiveland, mottok prisen på vegne av Thornquist.

Powered by Labrador CMS