Episode 14 - Spesialistordningen: Et rettferdig system?

Det er store forskjeller på hvilke takster som utløses av de ulike spesialitetene innen fysioterapi. Hva betyr egentlig dette for fysioterapeuter - og for pasienter?

Lateralt og medialt - en podcast om fysioterapi

Podkasten eies og drives av Tidsskriftet Fysioterapeuten. Har du tilbakemeldinger, tips eller innspill? Kontakt redaksjonen: fysioterapeuten@fysio.no!

Det finnes over et dusin ulike spesialiteter innenfor fysioterapi. For å gjøre dette ekstra komplisert, har man tre forbund som tilbyr ulike spesialistløp, men med ulike krav for hva som skal til for å kunne oppnå en spesialisttittel. De ulike spesialitetene innen fysioterapi utløser også forskjellige takster fra Takstplakaten.

Hvorfor er disse forskjellene til stede? Og hva er den faglige argumentasjonen som ligger til grunn for disse forskjellene?

I denne episoden snakker vi med spesialist i nevrologisk fysioterapi MNFF, Veslemøy Heyn, og forsøker å se hvordan disse ulikhetene påvirker en klinikers hverdag.

Programverter: Martin Moum Hellevik og Joakim Moestue Halvorsen.

Les mer om:

Spesialistordningen i Norsk Fysioterapeutforbund

Spesialistordningen i Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Spesialistordningen i Norsk Manuellterapeutforening

Honorartakster fra 2022 (link til taksplakat 2022 på høyre side):

Og for ordens skyld:

Feilsitering: Takst for psykomotorisk fysioterapi behandling i 60 min. Programvert sier 696, korrekt takst er 669.

Begrepsbruk i episoden: Manuellterapi og psykomotorisk fysioterapi er ikke offentlig godkjente spesialiteter, men bruk av takstene A8 og A9 søkes til og godkjennes av Helsedirektoratet. Bruk av takst A2k godkjennes av Norsk Fysioterapeutforbund på oppdrag fra Helsedirektoratet.

I etterkant av at denne episoden ble spilt inn, er det kjent at Norsk Fysioterapeutforbund har sendt inn en søknad til Helse- og omsorgsdepartementet om offentlig spesialistgodkjenning for fysioterapeuter.

Powered by Labrador CMS