Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Fysioterapeutens syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Fysioterapi i nåtid – med forskjellig utgangspunkt

Leder i Fysioterapeuten nr. 5/22.

Publisert

Når fortid møter nåtid, tenker du kanskje, når du leser reportasjen i denne utgaven av Fysioterapeuten. «Hands on» versus aktivisering. Behandlingsstrategier i «gamle dager» opp mot dagens trenings- og øvelsesbaserte hverdag. Erfaring versus kunnskap. Men verden er ikke svart-hvit, er den vel?

Når kollegaene Håkon og Haakon møter hverandre på Fysio3 i Elverum for en god prat, fototakning, penn og papir, er det med den store aldersforskjellen i bakhodet. Vi undrer oss over hva en nylig pensjonert fysioterapeut tenker? Hva tenker en ung fremadstormende fysioterapeut? Hvor er likhetstrekkene? Hva er forskjellene? Er tankesettet egentlig ganske likt?

Øyvind Kildalsen og Siri Moe har forfattet artikkelen «Ungdommers erfaringer med intensive treningsopphold ved institusjon». De har intervjuet ungdommer med funksjonsnedsettelser som har deltatt i institusjonsbasert aktivitet. Ungdommene snakker om fellesskap, mestring, erfaringer og forventninger som særdeles viktig for den enkelte. Og at disse faktorene muligens er viktigere enn fysisk aktivitet alene. Hva betyr dette for hvordan praksis bør organiseres?

«Ungdommers erfaringer med å bli bedre av CFS/ME» er tittelen på en annen artikkel i denne utgaven av Fysioterapeuten. Intervju har også i denne artikkelen blitt brukt som metodikk, og forskerne søkte å utvide kunnskapsgrunnlaget med ungdommers erfaringer i bedringsprosessen. Stikkord er mestringserfaringer og håp. Artikkelen viser oss at fysioterapeuter kan spille en viktig rolle i denne typen prosesser. Forfattere: Mette Olaussen og Karen Synne Groven.

Den tredje fagfellevurderte artikkelen du kan lese i denne utgivelsen, handler om pasienterfaringer med psykomotorisk fysioterapi. Irene Kristiansen og Kirsten Ekerholt har utforsket pasienter med sammensatte lidelser og deres erfaringer med denne grenen av fysioterapifaget. Artikkelen finner at meningsskapende behandling skaper gode forutsetninger for at denne pasientgruppen kan oppleve reduserte plager og en bedret evne til å ivareta seg selv. Viktig kunnskap i en kaotisk hverdag for de med denne typen plager. Og ikke minst for behandlere.

Verdenskongressen i fysioterapi er stikkord for det neste året. Ikke bare fordi dette er en viktig hendelse for mange fysioterapeuter verden over. Men også fordi kongressen skal avholdes i Dubai. Dubai er gjenstand for debatt. Debatten tar gjerne utgangspunkt i menneskerettigheter. Skal Norsk Fysioterapeutforbund sende deltakere til kongressen? Skal man boikotte? Hvorfor? Eller hvorfor ikke? Les om to fysioterapeuter med tilknytning til Norge – og hvorfor de har valgt å takke ja til å holde innlegg på kongressen.

Av John Henry Strupstad, ansvarlig redaktør

Powered by Labrador CMS