LANDSMØTET 2020

Fra venstre: Ann-Elin Myklebust i Region Midt, Karianne Bruun Haugen i Region Osloområdet, Aslaug Kleiveland i Region Vest, Hans Leo Dagsvik i Region Nord og Sissel Hovland i Region Sør-Øst.

-Mener vi gjør en viktig jobb for medlemmene

-Vi regionledere mener at vi gjør en viktig jobb for medlemmene. Jeg får flere «tusen takk for hjelpen»-tilbakemeldinger fra medlemmer hver uke, sier Hans Leo Dagsvik om debatten rundt regionmodellen.

Publisert Sist oppdatert

Hans Leo Dagsvik, som er regionleder i Region Nord, sier at de fem regionlederne kjenner seg godt igjen i erfaringene fra Danmark. Han forteller at han snakker på vegne av de fem i denne saken.

Regionlederen forteller at da han valgte å stille som regionleder, var det nettopp fordi han var helt enig i at fysioterapeuter må løfte blikket fra behandlingsbenken og i større grad ta en rolle som samfunnsaktør.

-Min opplevelse er at både tillitsvalgte og kontaktpersoner er på banen i langt større grad nå enn da modellen ble innført, og at det har sammenheng med regionmodellen og samarbeidet vi har med tillitsvalgte og kontaktpersoner, sier han.

Vanskelig å måle gevinst

Regionmodellen

  • Innført i 2014
  • Fylkesavdelinger ble nedlagt og erstattet av fem regioner
  • Hver region fikk en regionleder som var frikjøpt på fulltid
  • Landsmøtet 25. november skal diskutere en evaluering som er gjort av organisasjonen, deriblant regionmodellen
  • Her kan du følge med på landsmøtet (Zoom)
  • Fysioterapeuten dekker også landsmøtet

Regionlederen adresserer kritikken som er kommet fra Lisette Engh mot at det er vanskelig å måle gevinsten av regionreformen.

-Vi er enige i at det er vanskelig å måle gevinsten av regionmodellen. Det er også vanskelig å måle gevinsten av det NFF gjør som helhet. Vi er et lag og utfyller hverandre, til medlemmenes beste. Personlig får jeg flere «tusen takk for hjelpen»-tilbakemeldinger fra medlemmer hver uke. I tillegg gjør jeg mange oppgaver som ikke er rettet direkte mot medlemmene, men ut mot beslutningstakere og samarbeidspartnere, forteller Dagsvik.

Finner informasjon flere steder

Faggruppeleder Merete Tønder ønsker å droppe fulltidslønnende regionledere, og heller styrke faget. Hun mener at det ikke er lett å få oversikt over hva regionlederne jobber med.

-Informasjon om hva regionene jobber med finnes relativt lett tilgjengelig på regionenes Facebooksider, gjennom møteprotokoller fra regionstyrene og årsmeldinger. Regionlederne står til ansvar overfor sine regionstyrer og overfor medlemmene på årsmøtene, hvor handlingsplanene blir vedtatt. Her har medlemmene alle muligheter til å se hva som er gjort, og påvirke hva regionene skal arbeide videre med, sier Dagsvik.

To tidligere fylkesavdelingsledere mener regionmodellen fungerer og bør beholdes.

Åpen diskusjon

Dagsvik sier at det ellers er fint at regionmodellen blir diskutert åpent.

-NFF skal selvfølgelig bruke ressursene sine på en måte som gir mest mulig merverdi for medlemmene, og da er det viktig at alle sider ved det vi gjør blir belyst.

Powered by Labrador CMS