LANDSMØTET 2020

-Ble ikke satt tydelige nok mål for regionlederne og styrene

-Det ble ikke satt ned konkret nok hva regionlederne og -styrene skulle jobbe for å nå de målene som var satt for organisasjonen. Dermed ble det ikke målbart i evalueringen hva gevinsten av regionmodellen ble, sier Lisette Engh som i sin tid forslo evalueringen av organisasjonen.

Publisert

Det var Lisette Engh som på NFFs landsmøte i 2018 gikk på talerstolen og foreslo å evaluere regionmodellen.

Hun mente at når NFF gjennomførte en så stor reform, burde man se på om målene ble nådd og eventuelt justere på ting.

-Funnene i rapporten viser at en evaluering var riktig og viktig. Jeg er ikke overrasket over funnene. Jeg ser blant annet at den omtaler skjevfordelingen av midler i forhold til fag, og at inntrykkene jeg fikk fra medlemmer om at NFF oppleves som fjernere med regioner, bekreftes. Flere sier i spørreundersøkelsen at det er vanskelig å skjønne systemet, og vite hvor de skal henvende seg. Da må man huske at mange som svarte, er tillitsvalgte, sier Engh.

18 prosent av de som svarte i medlemsundersøkelsen, oppga at de hadde tillitsverv.

Se om pengene er vel anvendt

Regionmodellen

  • Innført i 2014
  • Fylkesavdelinger ble nedlagt og erstattet av fem regioner
  • Hver region fikk en regionleder som var frikjøpt på fulltid
  • Landsmøtet 25. november skal diskutere en evaluering som er gjort av organisasjonen, deriblant regionmodellen
  • Her kan du følge med på landsmøtet (Zoom)
  • Fysioterapeuten dekker også landsmøtet

Hun har bitt seg merke i at firmaet som har utført evalueringen, sier at det er vanskelig å måle om regionlederne og -styrene har oppnådd det som var ønsket. Det ble rett og slett ikke satt opp tydelige nok føringer da reformen ble innført i 2014, som gjorde det mulig å måle gevinst.

- Det burde være mulig å se på måloppnåelse når man gjør en slik reform, så det er skuffende. Det er noe med å kunne vurdere om det er vel anvendte penger, og se på fordeling av ressursene. Vi ser jo at det er lite penger til faggruppene, samtidig som fysioterapeuter er opptatt av fag. Tillitsvalgte trenger god opplæring. Det er også det med å kunne justere på ting underveis, sier Engh.

Les intervjuet med regionleder Hans Leo Dagsvik som blant annet sier hva han tenker om at det ikke ble mulig å måle gevinst.

Håper det ikke blir småjusteringer

Da regionene skulle innføres, oppfattet hun at det var tenkt at regionlederne skulle drive mer med politisk påvirkningsarbeid og være en forlenget arm i forhold til slike problemstillinger. Tillitsvalgte lokalt trengte ofte hjelp til juridiske spørsmål, og forhandlingsseksjonen skulle styrkes.

Faggruppeleder Merete Tønder er klar på at regionlederne tar for mye av pengepotten, og vil droppe ordningen for å fordele mer ressurser til faggruppene. Lisette Engh vil ikke gå inn på hva hun tenker burde endres.

-Jeg er glad det er gjort en evaluering, og så er det lagt en plan hvor en arbeidsgruppe skal jobbe videre med dette. Jeg håper at landsmøtet har is i magen, og jobber med å se helhetlig på endringer i organisasjonen og ikke begynner med småjusteringer, sier hun.

Stusset over utspill

Engh oppfordrer også de organisasjonsleddene som skal involveres i det videre arbeidet, til å forhøre seg med «vanlige» medlemmer underveis.

Engh sier at hun i juni leste innlegget til regionleder Hans Leo Dagsvik.

Hun sier at hun stusset over at han som medlem av arbeidsgruppa gikk ut med forslag til endringer på et tidspunkt der rapporten ikke var offentlig kjent, og blant annet foreslo at regionledere bør kunne sitte i ubegrenset tid.

-Jeg håper de som er i arbeidsgruppa stiller seg åpne i den videre prosessen, sier hun.

Dagsvik sier i et tilsvar at han først og fremst er regionleder og forbundsstyremedlem, og ønsket med innspillet å bidra til en åpen diskusjon om evalueringen av hele NFF.

-I innlegget mitt stilte jeg spørsmålstegn ved at NFF holder seg med det som jeg oppfatter som særregler utover det som er vanlig i tilsvarende organisasjoner - og i demokratiet for øvrig - uten at det er grundig diskutert hva som er fordelene og ulempene ved disse reglene. For øvrig er jeg glad for at Engh melder seg på i diskusjonen, sier han.

Powered by Labrador CMS