Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Kai Hovden
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Kai Hovden

Gir millioner til studenthelse

Kunnskapsdepartementet gir fem millioner kroner til prosjekter som styrker studenters psykiske helse.

Publisert

– Vi vet at studentsamskipnadene og utdanninginstitusjonene alt i dag gjør mye bra for at studentene skal fungere så godt som mulig under studiene. At det nå er satt av midler direkte til psykiske helse, styrker arbeidet og er et positivt tilskudd til både pågående og nye prosjekter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Helsefremmende og forebyggende

Kunnskapsdepartementet vil gi støtte til helsefremmende og forebyggende tiltak overfor studenter.

Prosjekter som bidrar til å heve kunnskapen om studenters helse og trivsel, samt utvikling av tjenestetilbud, faller også inn under ordningen.

For samskipnadene

Tilskuddsordningen er beregnet på studentsamskipnadene, men universiteter og høgskoler kan også søke om midler dersom de har en samarbeidsavtale med samskipnaden.

I retur vil departementet ha rapport om antall studenter som har vært involvert i helsefremmende eller forebyggende tiltak, antall studenter som har mottatt tilbud fra et psykisk helsetjenestetilbud og ny kunnskap om studenters helse og trivsel.

Søknadsfristen er satt til 25. juli.

Powered by Labrador CMS