Hans Inge Myrvold, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, støtter autorisasjon av manuellterapeuter, men ønsker en gjennomgang av autorisasjonslisens og spesialistgodkjennningspraksis.

Sp snudde om autorisasjon av manuellterapeuter

Tirsdag skal stortingsrepresentantene stemme over hvorvidt manuellterapeuter skal få en tilleggsautorisasjon.

Publisert

Stortingets helse- og omsorgskomite gikk i februar inn for å utvide Helsepersonellovens autorisasjonsordning til også å gjelde manuellterapeuter. Det sørget et flertall bestående av Ap, Sp, SV, Frp, Rødt og Pasientfokus for. Saken har skapt sterke reaksjoner i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) og i fysioterapeutmiljøet for øvrig.

Torsdag ble saken debattert, men ikke stemt over i Stortinget. Voteringen vil i stedet finne sted tirsdag 8. mars.

Slik debatten forløp i Stortinget i forrige uke, tror NFF det går mot dobbeltautorisering av manuellterapeuter.

2015: Ikke nødvendig

Senterpartiet er ett av partiene som vil støtte at manuellterapeuter får en tilleggsautorisasjon. Men partiet har ikke alltid vært for. I 2015 uttrykte daværende medlem av helse- og omsorgskomiteen, nå barne- og familieminister, Kjersti Toppe skepsis til å gi ytterligere autorisasjon.

– Det aller viktigste argumentet etter mitt syn er at det ikke er godtgjort at dette er nødvendig for å sikre pasientsikkerheten. Jeg mener det er mer klokt og fornuftig at manuellterapeutene blir omfattet av spesialistgodkjenningsordningen, sa Toppe.

Uttalelsen fra Stortingets talerstol kan ses og høres her.

2022: Særegen yrkesrolle

Tidsskriftet Fysioterapeuten har spurt Senterpartiets stortingsgruppe hvorfor partiet har endret mening i saken. Hans Inge Myrvold, vikar for Kjersti Toppe på Stortinget, helsepolitisk talsperson og medlem av helse- og omsorgskomiteen, svarer slik i en e-post:

– Autorisasjon av manuellterapeuter er noe vi foreslår sammen med Arbeiderpartiet fordi de har en særegen yrkesrolle og blant annet kan sykemelde pasienter og henvise til spesialisthelsetjenesten. Dette har tilslutning fra flere partier på tvers av de politiske skillelinjene. Både SV og Frp er med å fremme forslaget. Både før og nå har Senterpartiet vært skeptiske til at Stortinget skal fungere som et autorisasjonskontor. Vi er derfor glad for at det blir et flertall for vårt forslag om å få regjeringen til å komme til Stortinget med en helhetlig gjennomgang av autorisasjonslisens og spesialistgodkjenningsordningene. Vi håper det vil føre til at det vil bli tydeliggjort hva som skal ligge til grunn for å kunne bli omfattet av de ulike ordningene for helsepersonell, skriver Myrvold.

NFF: Bekymringsverdig

Generalsekretær Stian Rugsveen Engen i NFF sier han i utgangspunktet ble overrasket over Senterpartiets snuoperasjon.

– Nå sitter Sp med Arbeiderpartiet i regjering. Det er trolig noe av årsaken til at de nå mener noe annet enn det de gjorde i 2015. NFF mener det er bekymringsverdig at Stortinget nå mer eller mindre blir et autorisasjonskontor, og at det er kriterier som sykemelding og henvisning som skal danne grunnlag for autorisasjon. Det er mange andre profesjoner, som for eksempel helsesykepleiere, som blant annet foreskriver p-piller, uten at de har egen autorisasjon av den grunn, sier Engen.

NFF mener også den demokratiske prosessen rundt autorisasjonssaken har vært mangelfull, og at det ikke er tatt tilstrekkelig faglig hensyn. I tillegg er NFF av den oppfatning at Helsedirektoratets vurderinger er tilsidesatt, og at NFF, som er den største fagorganisasjonen for fysioterapeuter i Norge, ikke er blitt lyttet til.

Dette er saken

  • Flertallet i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget mener manuellterapeuter bør inkluderes i autorisasjonsordningen.
  • Det har lenge vært en kampsak for Norsk Manuellterapeutforening (NMF), som er en del av LO.
  • Unio-tilknyttede Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er imot autorisering av manuellterapeuter, som allerede er autoriserte fysioterapeuter.
  • NFF mener dobbeltautorisering vil skape forvirring for pasientene og hindre offentlig godkjenning av deres spesialister.
  • NFF frykter at dobbeltautorisering vil få konsekvenser for ordningen med spesialistgodkjenning.

Les også:

World Physiotherapy støtter ikke autorisering av manuellterapeuter

Fysioterapeut kaller autorisasjonssaken korrupsjon

NFF: Vanskelig å forstå at LOs vurderinger veier tyngre enn NFFs og Helsedirektoratets

NMF: En grundig og åpen demokratisk prosess

Leder: En meningsløs autorisasjon

Faggruppeleder om autorisasjon av manuellterapeuter: – Overkjører hele fysioterapien

Manuellterapeut: – Det er ikke noe særegent med oss sammenlignet med andre fysioterapeuter

Det går mot autorisasjon av manuellterapeuter

Powered by Labrador CMS