Stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe (H) og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i Stortinget torsdag.

Ingen endelig avklaring, men trolig flertall for å autorisere manuellterapeuter

Stortinget stemte ikke over autorisasjon av manuellterapeuter torsdag, men forslaget får trolig flertall, tror NFF. Slik var debatten i Stortinget.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag skulle Stortinget ta stilling til om naprapater, osteopater, paramedisinere og manuellterapeuter skal få egen autorisasjon som helsepersonell.

Saken ble debattert, men ikke votert over. Først tirsdag 8. mars vil Stortinget stemme over forslaget.

– Vedtaket reiser en rekke spørsmål, spesielt for manuellterapeutene. Vi mener det er urovekkende at politikerne åpenbart ikke har forstått rekkevidden og konsekvensene av et slikt vedtak. Det krever vi nå at vi nå får klarhet i, sier forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) i en artikkel på forbundets nettsider.

Dette er saken

  • Flertallet i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget mener manuellterapeuter bør inkluderes i autorisasjonsordningen.
  • Det har lenge vært en kampsak for Norsk Manuellterapeutforening (NMF), som er en del av LO.
  • Unio-tilknyttede Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er imot autorisering av manuellterapeuter, som allerede er autoriserte fysioterapeuter.
  • NFF mener dobbeltautorisering vil skape forvirring for pasientene og hindre offentlig godkjenning av deres spesialister.
  • NFF frykter at dobbeltautorisering vil få konsekvenser for ordningen med spesialistgodkjenning.

Utfordret helseministeren

Debatten i Stortinget torsdag tydet på at flertallet ønsker å gi manuellterapeuter dobbeltautorisasjon, samtidig som naprapater, osteopater og paramedisinere vil få autorisering.

Høyre støtter autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere, men ikke manuellterapeuter. Stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe (H) utfordret helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) om autorisasjon av manuellterapeuter i Stortinget torsdag.

– Det er et forslag som ikke har en oppdatert faglig utredning, og som ikke har vært på høring. Forslaget er ikke vurdert opp imot lovens vilkår for autorisasjonsordningen. Det blir sagt i salen at Stortinget er suveren, men vi skal også lytte til fagfolk. Hva tenker statsråden om en sånn fremgangsmåte når du tenker på hvor viktig det er at man har en autorisasjonsordning som bygger på et faglig grunnlag, og som bygger oppunder tilliten mellom pasient og helsepersonell? spurte Svardal Bøe i Stortinget.

Helseministeren svarte blant annet følgende:

– Når det gjelder manuellterapeututdanningen, så er den nylig inntatt i RETHOS (nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene. jour.anm), og en nasjonal retningslinje er under utarbeiding. Den vil kunne fungere som faglig grunnlag når den er ferdigstilt. Og frem til ferdigstillelse vil direktoratet utarbeide en løsning basert på eksisterende utdanningstilbud.

Stortinget som autorisasjonskontor

Svardal Bøe fulgte opp med følgende spørsmål.

– Fysioterapi er grunnutdanningen, og så har man videreutdanning i manuellterapi og spesialistutdannelse. Det er ingen land som har autorisert manuellterapeuter som en egen helsegruppe. Nå blir Norge en av de første landene som gjør det. Mener statsråden at manuellterapeuter i dag ikke dekkes under autorisasjonen av fysioterapeuter?

– Stortinget er, som også representanten påpekte, suveren i å gjøre sine vedtak, og det gjør Stortinget her. Det er også bakgrunnen for at denne saken om flere autorisasjoner ble fremmet for Stortinget av den forrige regjeringen. Så valgte nåværende regjering med meg som ansvarlig statsråd å la den ligge i Stortinget. Så kan man si mye om en sånn fremgangsmåte. Men jeg kan i hvert fall forsikre representanten om at denne statsråden kommer ikke til å gjøre det til en vane å be Stortinget om å være autorisasjonskontor, svarte helseministeren.

Ulike meninger

Venstres André Skjelstad sa i debatten at han deler Høyres syn om at det er «nødvendig med en bredere tilnærming man lander i saken».

Rødt-representant Seher Aydar støttet opprinnelig helse- og omsorgskomiteens innstilling om å autorisere manuellterapeuter, men har snudd.

– Forslaget har ikke vært på høring, og med tanke på at det er en sak med delte meninger i fagmiljøet, mener jeg et bedre kunnskapsgrunnlag er nødvendig.

SVs Marian Hussein sa at hun var i tvil, men at hun «er glad for å stemme igjennom en sak også gir manuellterapeuter en autorisasjon».

Les også:

World Physiotherapy støtter ikke autorisering av manuellterapeuter

Fysioterapeut kaller autorisasjonssaken korrupsjon

NFF: Vanskelig å forstå at LOs vurderinger veier tyngre enn NFFs og Helsedirektoratets

NMF: En grundig og åpen demokratisk prosess

Leder: En meningsløs autorisasjon

Faggruppeleder om autorisasjon av manuellterapeuter: – Overkjører hele fysioterapien

Manuellterapeut: – Det er ikke noe særegent med oss sammenlignet med andre fysioterapeuter

Det går mot autorisasjon av manuellterapeuter

Powered by Labrador CMS