BMI beskriver som et uperfekt mål i en ny rapport fra den Amerikanske legeforening, AMA

Oppfordrer til kritisk bruk av BMI- skala

I USA oppfordres leger nå til en mer kritisk bruk av BMI som mål på sunn vekt. Skalaen anbefales kun til bruk i kombinasjon med andre måleverktøy, skriver Dagens Medisin.

Publisert

Det er den Amerikanske legeforeningen som kommer med oppfordringen i en ny rapport, ifølge Dagens Medisin. Saken ble først omtalt på NRK.no. Oppfordringen skal blant annet begrunnes med BMI- skalaens manglende høyde for forskjeller mellom etniske grupper.

Betydelige begrensninger

Kroppsmasseindeks (KMI), eller BMI på engelsk, er et velkjent mål ved vurdering av helsemessig vekt. Skalaen gir en numerisk verdi som klassifiseres innenfor ulike kategorier: Grad av undervekt, normalvekt eller grad av overvekt. På Norsk Helseinformatikk (NHI) sine nettsider for utregning av KMI presiseres det at verdien må ses i sammenheng med andre faktorer som alder, kjønn, kroppssammensetning, blodtrykk og kolesterolverdier.

Rapporten fra den Amerikanske legeforeningen (AMA) peker på betydelige begrensninger i klinisk bruk, og beskriver BMI-skalaen som en "uperfekt" målemetode for kroppsfett i forskjellige grupper. Blant annet mener de det er problematisk at skalaen ikke tar høyde for forskjeller mellom etniske grupper, kjønn, og aldersgrupper. Den nye rapporten oppfordrer derfor å kombinere skalaen med andre målemetoder, som målinger av visceralt fett, kroppsfettindeks, kroppssammensetning, relativ fettmasse, midjeomkrets og genetiske/metabolske faktorer, ifølge Dagens medisin.

Manglende høyde for etnisitet

Overlege ved Folkehelseinstituttet og professor ved Universitetet i Oslo Haakon Meyer uttaler til Dagens Medisin at han i likhet med den amerikanske legeforeningen vurderer at BMI-skalaen i for liten grad tar høyde for etnisitet.

– Tradisjonelt er det studier blant hvite som har vært utgangspunktet når man har laget disse definisjonene, men vi ser at kroppssammensetningen kan være ganske forskjellig for personer med ulik etnisk bakgrunn, sier han til Dagens Medisin.

Samsvarer med norsk praksis

Meyer mener at skalaen, på tross av begrensinger, likevel kan være et godt utgangspunkt i vurderingen av sunn vekt hos enkeltpersoner. Han tror at skalaen allerede brukes mest kombinert blant norske klinikere, og i tråd med de nye anbefalingene fra AMA.

- Hvis to personer er like høye og veier det samme, vil de jo ha samme BMI. Men du vil kanskje se at den ene er godt trent og har mye muskler, mens den andre har mer vekt samlet rundt magen. Dette gir ganske mye tilleggsinformasjon og BMI blir brukt sånn i praksis. Mål som midjeomkrets blir også brukt, sier han til Dagens Medisin.

Les mer om saken på Dagens medisin og NRK.no.

Uttalelsen fra den Amerikanske legeforening kan leses her.

Powered by Labrador CMS