Utsikt fra St. Hanshaugen park mot Oslo sentrum. Innfelt: Karianne Bruun Haugen, regionleder for Oslo-området i NFF.

Oslo-bydel reduserer fysioterapitilbudet: – Vi er veldig bekymret

Bydelen peker på god dekning av avtalefysioterapeuter. NFF reagerer.

Publisert

Bydelen St. Hanshaugen sentralt i Oslo skal spare 45-50 millioner kroner i 2022. Det går blant annet utover fysioterapitilbudet. Tre driftstilskudd trekkes inn som følge av naturlig avgang og blir ikke lyst ut på nytt. To faste fysioterapeutstillinger og en ergoterapeutstilling blir i tillegg holdt vakante. Her er det snakk om barselpermisjoner som ikke erstattes i permisjonstiden. Hva som skjer med stillingene i 2023, er ikke klart.

Sparer 3,6 mill.

Den samlede besparelsen i 2022 kommer på 3,6 millioner kroner, ifølge bydelens vedtatte budsjett.

I tillegg trekker Helseetaten inn to fulle driftstilskudd som er lokalisert i bydelen.

– Bydel St. Hanshaugen har meget god dekning av avtalefysioterapeuter. Det er færre innbyggere pr. fysioterapeut i bydel St. Hanshaugen enn i landet for øvrig, også etter inndragelse av tre avtaler, sier pressekontakt Christine Thune i bydel St. Hanshaugen til Fysioterapeuten.no.

Hun legger til at to av avtalefysioterapeutene sa opp avtalene før bydelen besluttet å trekke dem inn. I alt er det 35 avtalefysioterapeuter i bydelen.

NFF: – Ikke belegg for å si at det er overdekning

KOSTRA-tall Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB), viser at dekningen av avtalefysioterapeuter i bydelen er relativt høy: 8,3 pr. 10.000 innbyggere mot 5,1 på landsbasis.

Men dekningen av ansatte fysioterapeuter er lavere i bydelen: 0,7 pr. 10.000 mot 4,2 på landsbasis.

– Det er viktig at man tar med hele tjenesten når man sier om noe er under- eller overdekket. Her ser man at dekning av avtaleterapeuter er relativt høy, men tilsvarende dekning for de ansatte er svært lav. Sammen utgjør de den kommunale fysioterapitjenesten, og det er det ikke belegg for å si at det er en overdekning på, sier Karianne Bruun Haugen, regionleder for Oslo-området i NFF, til Fysioterapeuten.no.

– Bekymret for innbyggerne

Samlet forsvinner syv fysioterapihjemler- og stillinger fra bydelen neste år.

– Vi er veldig bekymret for disse kuttene og hva det vil si for innbyggerne. St. Hanshaugen er en veldig sentrumsnær bydel med mange brukere som ikke nødvendigvis bor i bydelen. Kommunen plikter å gi et tilbud til de som bor der eller til enhver tid oppholder seg der. Disse kuttene står i kontrast til hva de har sagt om å satse på rehabilitering og folkehelse, sier Bruun Haugen.

På spørsmål om hvordan bydel St. Hanshaugen vurderer fysioterapitilbudet i bydelen neste år, svarer pressekontakt Thune følgende:

– Vi kommer til å følge avtalefysioterapeutene tettere fremover og involvere tjenesten inn i hele kommunehelsetjenesten.

Les også:

Duoen skulle egentlig ha pensjonert seg. Uenighet om driftshjemler gjør at de må jobbe videre: – Vi har vært ekstremt uheldige

Regionleder om tilskuddsskvis: – Vi kjenner på en frustrasjon rundt regelverket

Powered by Labrador CMS