– Vi må hele tiden jobbe for å bevare vår særstilling innenfor norsk helsevesen, sier Gerty Lund.

NFFs forbundsleder om 2022, pandemien og fysiokutt i kommunene: – Skyldes mangel på kunnskap

NFFs forbundsleder Gerty Lund ser inn i glasskulen.

Publisert

Pandemien raser fortsatt, og vi har startet på et nytt år. Tidsskriftet Fysioterapeuten har tatt en prat med NFFs forbundsleder om fjoråret, 2022 og hvilke muligheter og utfordringer hun ser fremover.

Lund peker på tre områder som blir særlig viktige for Norsk Fysioterapeutforbund i 2022: trygge stillinger og hjemler i kommunene, synliggjøre fysioterapeuters bidrag i spesialisthelsetjenesten og innen folkehelse generelt.

– En av de viktigste sakene er å vekke politikerne og andre beslutningstakere på at det er på høy tid å begynne å tenke annerledes om utfordringene vi står foran de neste årene i samfunnet. Jeg tenker spesielt på eldrebølgen kombinert med det høye sykefraværet og antall uføretrygdede på grunn av muskel- og skjelettplager.

Hindre sykmeldinger og uføretrygd

Her må det tenkes to tanker samtidig, mener forbundslederen.

– Det ene er å sørge for at de eldre har så god funksjon som mulig, så lenge som mulig, slik at de ikke blir unødvendig pleietrengende. Det andre er å drive så godt forebyggende og helsefremmende arbeid at befolkningen ikke pådrar seg muskel/skjelett-plager som gjør at de sykmeldes og blir uføretrygdet.

Les også: – Fremtidens pleiebehov trenger ikke bli så stort

Velferdsstaten er avhengig av at flere står lenger i arbeid. Derfor mener Lund det er viktig å satse sterkere på helsestasjoner, skolehelsetjenesten og folkehelsearbeid fremover.

– Fysioterapeutene er kanskje de mest sentrale i rehabiliteringsarbeidet, enten vi snakker om spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten, sier hun.

Og fortsetter:

– I spesialisthelsetjenesten er det viktig at vi får synliggjort hva fysioterapeutene gjør og kan bidra med. Det er fort gjort for ledelsen i helseforetakene å tenke at det ikke er bruk for så mange fysioterapeuter i sykehusene når liggetiden er blitt så kort. Det er helt feil tenkt, men det er vi som fysioterapeuter som må få vist oss frem og dokumentert hva vi bidrar med, og hva vi eventuelt kan bidra med i tillegg.

Før jul kunne Tidsskriftet Fysioterapeuten melde at fysioterapeuter ved sykehuset i Tromsø har overtatt mer enn 1000 konsultasjoner fra ortopedene. Lund applauderer initiativet.

– Jeg synes eksempelet fra ortopedisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge er et strålende eksempel på hvordan sykehuset kan effektivisere ved å la fysioterapeutene ta ansvar for flere oppgaver.

Advarer mot kutt

Å sikre faste stillinger og driftshjemler er en annen prioritert sak for forbundet i 2022. Før jul skrev Fysioterapeuten om Oslo-bydelen St. Hanshaugen, som skal spare 45-50 millioner kroner i år. Tre driftstilskudd forsvinner som følge av naturlig avgang. To faste stillinger blir i tillegg holdt vakante. Slik sparer bydelen 3,6 millioner kroner i 2022.

– Det er svært mange kommuner som har store utfordringer med økonomien. Vi har gjennom høsten stadig fått henvendelser fra tillitsvalgte og medlemmer som melder om budsjettkutt i sin kommune. Det viser seg gang på gang at det å kutte i fysioterapitjenesten i kommunen skyldes mangel på kunnskap hos beslutningstakerne i den enkelte kommune. Det er dessverre fortsatt mange som forbinder fysioterapeuter med en som står og masserer leggen til en verdensmester som ligger på benken mens han blir intervjuet av NRK.

Les også: Regionleder om tilskuddsskvis: – Vi kjenner på en frustrasjon rundt regelverket

– De største utfordringene er uten tvil å opprettholde stillinger og avtalehjemler og eventuelt få flere både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Kuttene skyldes dessverre svært ofte mangel på kunnskap om hva fysioterapeutene faktisk bidrar med eller kan bidra med, sier Lund.

– Er det blitt flere kutt enn tidligere?

– Det har vel opp gjennom årene gått litt opp og ned avhengig av økonomien fra år til år. Det har vært en del høsten 2021 med hensyn til budsjett 2022, men om det er mer enn tidligere, vet jeg faktisk ikke. De som gjør en kjempejobb her, er jo regionlederne og sekretariatet sammen med kontaktpersonene ute i de enkelte kommunene. Jeg får ikke fullrost jobben som gjøres av disse.

Merker konkurranse

Lund peker også på en annen utfordring.

– Det kommer stadig nye grupper med aktører som tilbyr tjenester som ligger nært opp til det vi jobber med. Vi skal være veldig klar over det, og vi må hele tiden jobbe for å bevare vår særstilling innenfor norsk helsevesen.

– Hva slags posisjon har fysioterapeuter hatt i samfunnet og helsevesenet i 2021?

– Jeg opplever at veldig mange har fått øynene opp for at fysioterapeuter jobber innenfor et bredt spekter av helsetjenesten. Ikke minst har sykehusfysioterapeutene blitt mer synlige gjennom sin innsats på intensivavdelingene og også i rehabiliteringsarbeidet av covid-19-pasientene. Jeg merker også at vi stadig blir kontaktet av helsemyndighetene med ulike spørsmål og som diskusjonspartner.

Imponert

I desember i fjor fikk kommunale barne- og ungdomsfysioterapeuter i Hamar beskjed om at lokalene deres må brukes til smittesporing. Av 3,4 stillinger ble en omdisponert til smittesporing. Forbundslederen har tidligere bedt kommuner og sykehus om å bruke fysioterapeuter til fysioterapi, ikke pleie- og omsorgstjenester.

På spørsmål om hvordan pandemien har påvirket fysioterapeutstanden, svarer Lund følgende:

– Sykehusfysioterapeutene har virkelig stått midt oppi det. Kommunefysioterapeuter har blitt omdisponert og omplassert. Selvstendig næringsdrivende har virkelig fått føle det på kroppen med alt fra full nedstenging til masse avbestillinger på grunn av pasienter som har luftveissymptomer, og ekstra jobb med smitteverntiltak. Selvstendig næringsdrivende har merket det direkte på lommeboken.

Alt i alt er forbundslederen imponert over måten fysioterapeutene har taklet situasjonen.

– Mange tok i bruk videokonsultasjoner så fort vi fikk takst for det på plass i slutten av mars 2020. Ja, det var faktisk noen som startet med det før for å gi pasientene et sårt tiltrengt tilbud. Det virker også som Helsedirektoratet har tatt innspillene våre på alvor når vi har spilt inn at de må gå i dialog med oss hvis de tenker å stenge instituttene igjen. Det har i de siste rundene med nedstenging ikke vært aktuelt å stenge instituttene.

Styrke de private

Lund ser store muligheter for å utvikle fysioterapifaget i årene fremover og bidra til et bærekraftig samfunn på flere områder. Hun nevner psykisk helse, hvor fysioterapeuter har mye å bidra med, helsestasjoner og skolehelsetjenesten, frisklivssentraler – som Lund mener bør bli lovpålagt i alle kommuner. Å styrke rammene for selvstendig næringsdrivende er også viktig for forbundet. Lund tenker både på dem med og uten driftstilskudd.

– Vi bør jobbe for å få til gode avtaler for de helprivate med forsikringsselskaper som tilbyr privat helseforsikring, så ikke fysioterapeuten må jobbe for dumpingpriser.

Til slutt erklærer hun:

– Fysioterapeutene skal fortsatt være selvsagte i gode, helhetlige rehabiliteringsforløp fra A til Å, sømløst fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten.

Powered by Labrador CMS