Spesialfysioterapeut Kim Reier Martinsen.

Fysioterapeutene har overtatt mer enn 1000 konsultasjoner fra ortopedene i Tromsø

Det startet med en e-post. Nå har fysioterapeutene ved sykehuset i Tromsø overtatt mer enn 1000 konsultasjoner fra ortopedene.

Publisert

Dette er resultatene

 • Fysioterapeutene har overtatt cirka 1.000 pasienter fra ortopedene i 2021
 • Fristtiden har gått ned
 • Antallet stillinger for fysioterapeuter er økt fra 3 til 4. I tillegg er den en turnuskandidat i prosjektet
 • Stillingen skal finansiere seg selv i form av inntekter fra ISF.
 • Økt forståelse
 • Økt tverrfaglig samarbeid mellom ortopeder, fysioterapeuter og helsesekretærer
 • Fysioterapeutene opplever en arbeidshverdag med meningsfulle oppgaver
 • Det skal være ny evaluering om ni måneder

«Hei, dere – jeg har tatt meg den frihet og skrevet et lite notat angående økt samarbeid mellom Fysioterapiseksjonen og Ortopedisk poliklinikk. Jeg mener det er et ubrukt potensial som vil være til fordel for pasienter og ansatte. Jeg ønsker at fysioterapeuter får brukt sitt potensiale».

Slik startet spesialfysioterapeut Kim Reier Martinsen e-posten han sendte til en rekke ledere ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i oktober 2020.

Pandemien hadde sørget for en opphopning av henvisninger til ortopedisk poliklinikk på grunn av stopp i planlagt (elektiv) drift, og Martinsen fryktet pasientene ville lide.

– Det var, slik vi ved fysioterapiseksjonen så det, behov for å gjøre noe for pasientene. Jeg var også ganske sikker på at vi kunne overta mye av det ortopedene gjorde, men det måtte implementeres på en klok måte, sier Martinsen.

E-posten ble tatt godt imot, og penger ble bevilget, blant annet takket være etterslepsmidler i forbindelse med covid-19.

Nøye planlagt oppstart

Fra før hadde sykehuset i 2016 satt på kartet et jobbglidningsprosjekt hvor det ble etablert egen artroseskole, og flere av fysioterapeutene hadde tatt AktivA-kurs.

– Vi startet med å skape en felles forståelse av hvilke pasienter som kunne egne seg for et første møte med fysioterapeuter, samt hvordan vi kunne gjennomføre oppgaveglidningen, sier Martinsen.

Målet var at fysioterapeutene skulle overta pasienter med meniskskader, mild artrose, skulderproblemer, uspesifikke knesmerter og korsbåndskader. Skader og vondter som i utgangspunktet ikke krever kirurgi.

Dette er pasientgruppene fysioterapeutene har overtatt

 • Skulder uten indikasjon for kirurgi
 • Menisk/bruskskader
 • U-spesifikke knesmerter
 • Korsbånd og MCL (leddbånd)
 • Mild og moderat artrose
 • Achilles, albueskader
 • Oppfølging etter prosedyrer og individuelle behov

I starten var tanken at i fysioterapeutene skulle behandle i alt sju pasienter hver måned. I 2020 overtok de i alt 195 pasienter. I år tyder alt på at de overtar i overkant av 1.000 pasienter. I 2022 er målet 25 pasienter i uken.

– Samarbeidet mellom oss, ortopedene og helsesekretærene fungerer godt, men det har ikke kommet gratis. Det er ikke alltid lett å ta seg til rette i en avdeling hvor vi ikke er ansatt. Vi har derfor vært nøye med å ha jevnlige møter, drive markedsføring overfor spesielt fastlegene og pasienter, hatt tett dialog med alle ledere og satt oppgaveglidning høyt på dagsordenen. Vi har hatt egen koordinator og personer som har ønsket dette velkommen, sier Martinsen.

Kim Reier Martinsen presenterte prosjektet for forbundsleder Gerty Lund for kort tid tilbake.

Grundig gjennomføring

Prosjektgruppen har blant annet benyttet småskalatest i oppstarten for å sikre at riktig tiltak ble gjort i forhold til hver enkelt pasient. I tillegg utarbeidet de kommunikasjonsplan for hva som skulle kommuniseres når til alle involverte, inkludert pasienter.

De valgte også å sette opp en oversikt over hvilke nøkkelpersoner som skulle involveres når, hvem de ikke skulle bruker ressurser på, hvem som skulle holdes informert og hvem som var viktig å tilfredsstille.

– Jeg er fornøyd med resultatene vi har fått til, men vi kan ikke hvile på laurbærene. Vi har prosjektmidler for ett år til, og innen det må vi bevise at dette er bra for pasientene og økonomisk gunstig for sykehuset, sier Martinsen.

Dette sier ortopedene

Også ortopedene ved sykehuset er fornøyde. Overlege Anders Hennig jobber ved kneseksjonen ved UNN.

– Vi hadde en mistanke om at fysioterapeuter har god kompetanse innenfor ortopedi, men jeg må si at vi er positivt overrasket over hvor bra det har vært. Det er en fordel for alle at de overtar mange av våre pasienter, sier Hennig.

Han mener det er til beste for pasientene og ortopedene at fysioterapeutene avlaster ortopedene med pasienter innen flere diagnosegrupper.

– Vi trenger ikke å være et mellomledd mellom pasientene og fysioterapeutene. Når pasientene kommer direkte til fysioterapeut, sparer vi tid. I tillegg kan vi som er ortopeder, rendyrke de øvrige pasientene, som for eksempel protesekandidater, sier Hennig.

Bedre epikriser

Han mener pasientene som skal videre til fysioterapeuter i kommunen, kommer med bedre epikriser, og at det derfor er enklere for fysioterapeuter i kommunen og med driftstilskudd å ha en mest mulig effektiv konservativ behandling.

– Vi som ortopeder skriver minimalt i våre epikriser om videre spesifikk funksjonstrening. Fysioterapeutene hos oss skriver langt mer utfyllende og grundigere epikriser som gir et bedre grunnlag for videre behandling, sier Hennig.

Vil bruke fysioterapeutene til injeksjoner

Han håper prosjektet vil bli en permanent løsning og ser også for seg at fysioterapeuter skal overta flere oppgaver fra ortopedene.

– Vi ønsker at fysioterapeutene skal overta en rekke av våre injeksjonsbehandlinger. De vil selvsagt få kurs, før så skjer, sier han.

Anders presiserer at samarbeidet mellom fysioterapeuter og ortopeder ikke skjer automatisk, og at det må prosjekter til for å få ett tettere samarbeid.

– Vi har blitt glade i det nye systemet og vil at det skal fortsette. Vi klarer å behandle flere og har kortere ventetider, sier Hennig.

Les også: Jeg frykter at samarbeidet med leger og fysioterapeuter smuldrer bort"

Les også: Avtalefysioterapeuter vil jobbe tettere med ortopeder

Les også: Fysioterapeuten, sykepleieren og ergoterapeuten: Slik ser de på oppgaveglidning i helsevesenet

Powered by Labrador CMS