Forbundsleder Gerty Lund.

Videotakstene forlenges til juli 2021

Videotakstene som kom på plass da koronapandemien traff Norge, forlenges til 1. juli 2021 og blir dermed ikke permanente slik Norsk Fysioterapeutforbund ba om.

Publisert Sist oppdatert

Det er de såkalte B-takstene som nå forlenges. Norsk Fysioterapeutforbund, med forbundsleder Gerty Lund i spissen, har presset på for å forlenge samt gjøre takstene for videokonsultasjon permanente.

Først ble de forlenget til å gjelde til 1. november. Nå forlenges de for andre gang, men gjøres fortsatt ikke permanente.

En seier

NFF anser likevel forlengelsen som en seier for norske fysioterapeuter.

- Vi har helt siden utbruddet av Covid-19 jobbet hardt for å få på plass, og forlenge, disse takstene, sier Gerty Lund.

Hun mener departementet har lytt til NFF, og at forbundet har fått gjennomslag for sine krav.

- Videokonsultasjon er et helt nødvendig supplement til ordinær behandling under pandemien, og det var svært viktig for oss å få på plass denne forlengelsen. Dette skaper trygghet og forutsigbarhet, ikke bare for pasientene, men også våre medlemmer. Det er også et viktig og riktig tiltak for å holde køene av pasienter som trenger behandling nede frem til samfunnet åpner igjen» fortsetter Lund som avslutter med å poengtere at NFF i takstforhandlingene 2021 vil kreve en vurdering av om taksten bør gjøres permanent, sier Lund.

Med i statsbudsjettet

Helse- og omsorgsdepartementet har samtidig anerkjent økt digitalisering i helsetjenesten. I forslag til statsbudsjettet for neste år står det blant annet:

Koronapandemien har skapt et momentum for digitalisering i helsetjenesten. Aktørene i helse- og omsorgssektoren viste stor evne til omstilling og samarbeid. Tjenester som før krevde fysisk oppmøte, ble raskt flyttet over på digitale plattformer og hjem til pasienten. Det har for eksempel vært en markant vekst i bruk av videokonsultasjon, velferdsteknologi og nettbaserte behandlingsprogram. Det er viktig å videreføre de gode digitale løsningene og arbeidsmetodene også etter koronapandemien. Utvidet bruk av videokonsultasjon og digital hjemmeoppfølging har ført til at mange pasienter har fått bedre og mer tilgjengelige helse- og omsorgstjenester.

Powered by Labrador CMS