Kenneth Martinsen og Siri Bjorland.
Kenneth Martinsen og Siri Bjorland.

Lege og fysioterapeut ønsker ikke frislipp av injeksjons-behandlinger

Verken Siri Bjorland i Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet eller Kenneth Martinsen i faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin ønsker «fri flyt» av injeksjonsbehandlinger.

Publisert Sist oppdatert

Saken kort fortalt

  • Forbundsstyret i Norsk Fysioterapeutforbund har vedtatt å stille seg positive til at fysioterapeuter kan gi injeksjonsbehandling som legens medhjelper
  • Gro Opseth, leder av fag- og utdanningspolitisk utvalg i NFF og manuellterapeut ved Hans og Olaf Fysioterapi i Oslo mener injeksjonsbehandlinger ikke bør være foretrukket behandlingsmåte
  • Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet har vedtatt en uttalelse om legenes rolle. Bakgrunnen er et økende press på å skrive ut corticosteroider til pasienter som går til manuellterapeuter

– For oss er det viktig å presisere at det er vesentlig å være faglig oppdatert, og at det må foreligge en klar medisinsk indikasjon, hvis du som lege velger å sette eller ordinere en injeksjon, sier Bjorland.

Hun og Martinsen sto nylig i bresjen for Idrettsmedisinsk Høstkongress. I lys av at Norsk Fysioterapeutforbund forleden vedtok å stille seg positive til at fysioterapeuter kan gi injeksjonsbehandling som legens medhjelper, viste Bjorland blant annet til en uttalelse fra sin faggruppe.

Der klargjør foreningen legenes rolle, når annet helsepersonell enn leger skal administrere medikamenter foreskrevet av lege.

– Vi har mottatt henvendelser fra våre medlemmer som synes det er vanskelig å foreskrive medikamenter som annet helsepersonell skal administrere. Dette gjelder i hovedsak corticosteroider, sier Bjorland.

Får flere henvendelser fra manuellterapeuter

Hun viser blant annet til at de er kjent med at det finnes retningslinjer for bruk av injeksjoner innen manuellterapi, hvor det er spesifisert at legemidler skal være godkjent og rekvirert av lege.

«Våre medlemmer forteller at pasientene i økende grad tar kontakt med ønske om resept på corticosteroider for plager i muskel- og skjelettapparatet der en injeksjon deretter skal settes hos manuellterapeut. Det dreier seg i hovedsak om injeksjoner i ledd, bursa eller bløtvev» , står det i uttalelsen fra legene.

De skriver også at det er en betydelig risiko for pasientene at de må forholde seg til to behandlere; en lege og en manuellterapeut. Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet (NIMF) mener det er uheldig blant annet fordi pasientens anamnese, symptomer og kliniske funn ikke nødvendigvis er kjent for legen, og at legen ikke kjenner kvalifikasjonene til den behandleren som skal administrere medikamentet.

I uttalelsen legges det også vekt på at legene ikke har noen garanti for at manuellterapeuten kjenner pasientens fulle sykehistorie og medikamentbruk, noe legene mener er avgjørende for indikasjonsstilling og legemiddelinteraksjoner.

Ønsker å presisere

Bjorland ønsker å komme med følgende presisering:

- Injeksjonsbehandlinger kan gi rask effekt og være et godt tiltak i gitte situasjoner, blant annet fordi det kan muliggjøre oppstart av aktiv rehabilitering. Men injeksjoner bør ikke være førstevalget. En aktiv tilnærming – såkalt konservative tiltak – må først vurderes. Og før vi eventuelt setter en injeksjon, bør vi tenke på om det er fornuftig, sier Bjorland.

Hun mener det er viktig at legene involverer fysioterapeutene, når legen og fysioterapeuten sammen jobber med en pasient hvor injeksjon vurderes. Hun ber også fysioterapeutene undervise og veilede pasientene, slik at de står best mulig rustet til å ta et valg.

– Fysioterapeutene bør fremsnakke aktiv behandling som et alternativ til blant annet injeksjonsbehandlinger. Det er tross alt aktivitet over tid som hjelper pasienten i det lange løp, sier Bjorland.

– Fysioterapeuten må ta selvstendige valg

Selv benytter hun injeksjoner kun hvis det er klar medisinsk indikasjon og vitenskapelig forankret. Hun setter injeksjonen selv.

– Fysioterapeuten må gjøre en selvstendig vurdering av pasienten. Det er derimot ingen tvil om at det er legen som er ansvarlig for å skrive ut medikamenter når fysioterapeuten skal sette injeksjoner. Medikamentene må skrives ut til pasienten. Ikke til fysioterapeuten. Dette krever dog at lege og fysioterapeut må jobbe tett sammen, sier Bjorland.

Hun legger også vekt på at tverrfaglig samarbeid er viktig og oftest nødvendig for å hjelpe de fleste pasienter best mulig.

–Pasientene er klart tjent med at lege og fysioterapeut jobber tett sammen. I en travel poliklinisk hverdag er det derfor viktig at vi har en effektiv kommunikasjonskanal, sier Bjorland.

Trenger bedre journalsystem

Kenneth Martinsen er enig med Bjorland. Han påpeker samtidig at legene og fysioterapeutene trenger et felles journalsystem for å kommunisere bedre om hver enkelt pasient.

– Det er naturligvis individuelle forskjeller, men i det store og hele fungerer dette for dårlig i dag. Det er for mange begrensninger, sier Martinsen.

Han mener samtidig det er viktig at fysioterapeuter ikke presser leger til å skrive ut legemidler som skal brukes til injeksjoner.

– Det er utvilsomt legens ansvar hvis noe skjer. Det er derfor viktig at vi følger lovverket, og at vi også gjør kloke valg sammen med pasienten. Det er pasientens beste som må være vårt hovedfokus, sier Martinsen.

Powered by Labrador CMS