- Fokus på vekt og helse er skadelig for folk flest

- Overvekt og fedme beskrives som en global epidemi og en alvorlig kronisk sykdom med store konsekvenser. Stemmer det?

Publisert Sist oppdatert

Eller står vi overfor en konstruert helserisiko, der sterke interesser gjør forretning på folks oppmerksomhet på vekt og kropp?

Disse spørsmålene spørsmålet stiller sykepleier Gro Beate Samdal og spesialist i allmennmedisin Eivind Meland i en debattartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening. Samdal er ph.d.-stipendiat ved Universitetet i Bergen og jobber med en avhandling om helsefremming ved frisklivssentralene. Meland er også fastlege og professor ved Universitetet i Bergen.

- Ikke entydig sammenheng

I artikkelen tar de opp flere vanlige påstander rundt overvekt og fedme, blant annet at overvekt gir økt risiko for tidlig sykdom og død. Forfatterne viser blant annet til en oversiktsartikkel av Campos og medarbeidere, der noen av disse påstandene blir kritisk vurdert. Her er konklusjonen at sammenhengen mellom vekt og redusert helse på ingen måte er entydig.

Fedmeparadokset

- Ved noen sykdommer er fedme forbundet med høyere levealder. Dette kalles for fedmeparadokset (the obesity paradox). Fete personer med diabetes, høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdom og kronisk nyresvikt lever lenger enn tynne personer med disse sykdommene. Fete personer med hjerteinfarkt og som har gjennomgått koronar bypass, angioplastikk eller hemodialyse lever lenger enn tynnere personer med samme problematikk. Eldre overvektige lever lenger enn slankere eldre, skriver forfatterne.

"Health at every size"

I innlegget tar de til orde for at helsen kan bedres gjennom et sunnere levesett, uavhengig av om vekten reduseres.

- Med støtte i forskningen vi har oppsummert i denne artikkelen, mener vi at å vektlegge vektens betydning for helse er skadelig for folk flest, skriver Samdal og Meland.

De anbefaler i stedet et perspektiv som bygger på grunnleggende respekt for alle kroppsstørrelser og fasonger, et perspektiv som bidrar til kroppsaksept og redusert stigma. Flere modeller bygger på et slikt syn, blant annet den holistiske modellen «Health at every size» (HAES), som ifølge forfatterne har økende betydning internasjonalt.

Powered by Labrador CMS