Fedmekirurgi med langtidseffekt og bivirkninger

Fedmeoperasjon med gastric bypass ser ut til å gi et langvarig vekttap hos tenåringer, ifølge de første langtidsstudiene som nå er publisert. 

Publisert Sist oppdatert

En del av tenåringene var likevel nødt til å ta en ny operasjon på grunn av komplikasjoner etter vektnedgangen. Mange utviklet også vitaminmangel senere i livet, skriver svenske Dagens Medicin. 

To studier
Resultatene baserer seg på to studier som er publisert i tidsskriftet Lancet Diabetes & Endocrinology. Den ene bestod av 81 tenåringer og 81 voksne personer som var bosatt i Sverige. 

Deltakernes BMI var høyere enn 40, noe som klassifiseres som ekstremt overvektig. Samtlige gjennomførte gastric bypassoperasjon. I studien inngikk også 81 tenåringer med ekstrem fedme som i stedet for operasjon, fikk konvensjonell behandling.

Fem år senere hadde tenåringene som ble operert minsket vekten med 28 prosent. Til sammenligning hadde tenåringene som ikke ble operert gått opp i vekt og fått økt BMI. Blant tenåringene som hadde fått gastric bypass ble 25 prosent nødt til å gjennomføre ytterligere operasjoner i oppfølgingstiden, eksempelvis på grunn av gallesten og tarmslyng. 

Ned 30 prosent
Den svenske studien fant at høyt blodtrykk og diabetes minsket i operasjonsgruppen. Nesten halvparten av pasientene utviklet imidlertid vitamin D-mangel og forekomsten av blodmangel var høyere etter oppfølgingstiden. 

Den andre studien tok for seg 58 amerikanske tenåringer med ekstrem fedme, der alle fikk gastric bypass-operasjon. Ett år etter inngrepet hadde deres gjennomsnittlige BMI minsket fra 59 til 36. Etter åtte år lå deltagernes BMI på et gjennomsnitt på 42, noe som tilsvarer et vekttap på om lag 30 prosent. På tross av den kraftige vektnedgangen, hadde fortsatt en stor del av tenåringene ekstrem fedme etter oppfølgingen. Kun en deltager ble normalvektig. Også i denne studien ble forekomsten av diabetes etter inngrepet redusert. Samtidig utviklet flere deltakere vitaminmangel.   

Livskvalitet 10 år etter

Et av hovedfunnene i en norsk doktorgradsavhandling ved Universitetet i Bergen er at pasientene i gjennomsnitt hadde en stor og vedvarende forbedring av livskvalitet ti år etter fedmekirurgi. Selv om forbedringene var betydelige, var de lavere enn normdata, justert for alder, kjønn og KMI. Ikke alle pasientene hadde god livskvalitet etter kirurgisk behandling. Hva dette skyldes, er usikkert, men det kan ha sammenheng med bivirkninger etter fedmekirurgi eller utfordringer rundt nye sosiale roller, nye spisevaner, overflødig hud eller angst for å legge på seg igjen.

Powered by Labrador CMS