Lite dokumentasjon av bivirkninger etter fedmeoperasjon

En ny rapport fra Kunnskapssenteret konkluderer med at omfanget av bivirkninger og reoperasjoner etter fedmekirurgi er dårlig dokumentert.

Publisert Sist oppdatert

Fedmekirurgi har god effekt på vektreduksjon og tilbakegang av diabetes type 2 i inntil 5 -10 år etter operasjonen, men så langt vet vi lite om langtidseffekten, skriver Kunnskapssenteret på sine nettsider.

- Det er usikkert om fedmekirurgi har effekt på hjerte- og karsykdommer som høyt blodtrykk utover en to-års periode. Det er også usikkert om fedmekirurgi reduserer totaldødelighet og dødsfall på grunn av hjerteinfarkt og slag. Usikkerheten knyttes til at resultatene spriker og kvaliteten på dokumentasjonen er lav, sier prosjektleder og seniorrådgiver ved Kunnskapssenteret, Liv Giske.

Forskerne undersøkte også utfall som livskvalitetsmål på fysisk helse og symptomer på angst og depresjon etter fedmekirurgi.

– Livskvalitetsmål på fysisk helse ser ut til å bedres, men vi finner ikke påviselige forskjeller mellom opererte og ikke-opererte personer når det gjelder de andre utfallsmålene, sier Liv Giske.

Powered by Labrador CMS