Valgkomiteen har sagt sitt

Fred Hatlebrekke er innstilt for en ny periode som forbundsleder i NFF. Valget på ny ledelse i forbundet skjer på Hovedlandsmøtet 23.-25.november.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge valgkomiteens innstilling kommer det også en del utskiftninger i forbundsstyret. Bjarte Hjorthaug er innstilt som ny leder i Tariffpolitisk utvalg, etter Hege Munthe. Og Heidi Tjugum foreslås som ny leder i Fag- og utdanningspolitisk utvalg, etter Katarina Schiller Langaard.

Per Olav Peersen er innstilt til en ny periode som leder av Næringspolitisk råd. Valgkomiteen innstiller også på to nye styremedlemmer; Anders Aasheim og Tor Frithjof Wigers Larsen. De erstatter Nina Theodorsen og Eirik Helgesen.

Fondets styre

Hovedlandsmøtet skal i tillegg velge fire representanter fra NFF til Fondets styre. Styreleder i dag er Nina Emaus, som ikke fortsetter i styret. Dagens praksis er at fondsstyret konstituerer seg selv og velger leder. Det er imidlertid et åpent spørsmål hvordan styreledervalget i Fondet skal skje framover, som følge av vedtektsendringer som skal tre i kraft fra januar 2017.

Ifølge forslaget til nye vedtekter skal NFF ha fire representanter i styret, mens Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund skal ha en representant hver. I tillegg har fondsstyret ett medlem og et varamedlem fra Helsedirektoratet.

Inger Lise Aamot (ny), Eilin Ekeland, Berit Ianssen (ny) og Alf Sigurd Solberg er innstilt som NFFs representanter i fondsstyret, med Helga Kaale og Nanna Hauksdottir (ny) er innstilt som  varerepresentanter.

Kandidatene vil etter hvert bli presentert på www.fysio.no.

Powered by Labrador CMS