Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatters mening.

Colourbox.com

Valg av forbundsleder på trappene: Hvilke egenskaper trenger NFFs leder?

Det nærmer seg tiden for valg av forbundsleder. Et viktig valg for fysioterapeuter i Norge. Det hører med at det også kan bli spennende. Hvem stiller? Hvem blir innstilt av valgkomiteen? Hva ligger til grunn for innstillingen?

Anne Brit Brodal

Av Anne Brit Brodal, pensjonist. Tidligere redaktør av Fysioterapeuten.

NFF har i dag cirka 10.000 medlemmer. Organisasjonen er bygget opp med forbundsleder, generalsekretær og fem regionledere som er geografisk fordelt. Vi har fått anerkjent cirka 850 spesialister i vårt fag, og de har dannet 13 egne faggrupper. Å favne flest mulig krever sitt for forbundsledelsen.

Ledelse som profesjon

Det må etter hvert finnes tonnevis av litteratur om ledelse som egen profesjon. Da jeg i 1980-1990 arbeidet i Bærum kommune, fikk jeg mitt første kurs: «Time manager». Det var nyttig. Siden ble det flere kurs, og bøker ble lest. Men jeg kan ikke huske at ledelse som fag noen gang har blitt debattert i vårt tidsskrift. Tar jeg feil?

Når gode lederegenskaper skal defineres og beskrives, kan det bli mange ord. Hva er grunnleggende og avgjørende egenskaper som en god leder må ha og ikke ha?

Jeg vil nevne noen:

· Usvikelig ærlighet – det inngir tillit.

· Evne til å høre og samtidig lytte. Det formidler respekt for den som snakker, og det muliggjør faglig og personlig utvikling for lederen. Dermed også for organisasjonen.

· Personlig trygghet til å tåle å bli motsagt og holde fast i å skille sak fra person.

· Personlig trygghet til å oppfordre sine medarbeidere til å si ifra om det er noe de ser som kritikkverdig, noe som bør endres til det bedre. Også når det gjelder lederen selv.

· Trenger ikke misbruke sin makt over andre mennesker for å opprettholde egen selvfølelse og prestisje.

· Bonus-egenskap: En godt utviklet humoristisk sans.

Jeg håper på mange gode kandidater, og jeg ser frem til en spennende valgkamp frem mot hovedlandsmøtet i november. For valgkamp vil vel NFF ha?

Powered by Labrador CMS