Fra venstre: Fred Hatlebrekke, Gerty Lund og Merete Tønder.

Tre kandidater kan gi høy temperatur på landsmøtet

Gerty Lund er takknemlig og stolt over å bli innstilt som ny forbundsleder, mens motkandidatene Fred Hatlebrekke og Merete Tønder håper delegatene vil legge mer vekt på det de står for.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag ble det klart at valgkomiteen i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) mener Gerty Lund bør få vervet som ny forbundsleder. Innstillingen og begrunnelsen fra valgkomiteen kan leses på Norsk Fysioterapeutforbunds forbundssider.

-Jeg er takknemlig og stolt. Det har vært en utrolig grundig prosess fra valgkomiteens side. Jeg har aldri før vært gjennom så utfordrende intervjuer i to runder og med så omfattende sjekk av referanser i tidligere jobbprosesser, sier Lund.

Innstillingen fra valgkomiteen har ikke skremt bort motkandidatene, nåværende forbundsleder Fred Hatlebrekke, og Merete Tønder, som er leder i Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi. De sier at de vil fortsette valgkampen fram mot Hovedlandsmøtet 2019, som går av stabelen på Gardermoen 20.-22. november. 

Positivt at de ønsker lederskifte

Merete Tønder sier at hun synes det er positivt at valgkomiteen ønsker et lederskifte, og at det er viktig å få inn nye øyne og endringer.

-Jeg håper det er med på å holde oppe spenningen at jeg opprettholder mitt kandidatur. Jeg tenker at det gir delegatene mulighet til å legge vekt på andre kriterier enn komiteen, sier hun.

Fred Hatlebrekke ser også fram til en spennende valgkamp, som han håper ender med at delegatene stemmer på ham. Hatlebrekke sier at han er sterkt motivert for å fortsette, og at han kjenner politikken ut og inn.

-Jeg vet hva vi skal gjøre framover, og har jobbet meg opp et godt nettverk. Jeg har et sterkt ønske om å lede og gjennomføre forbundsstyrets strategi med satsing på de tre områdene folkehelse, arbeid og helse, og habilitering/rehabilitering. Jeg har klare forutsetninger for å klare dette gjennom et godt politisk nettverk, og det håper jeg delegatene ser, uttaler han.

Må vise seg fram

Gerty Lund forteller at hun har fått mange signaler om at folk ønsker lederbytte. Hun synes det er spennende at det blir en kampsituasjon om vervet, og mener det er sunt for organisasjonen.

-Det vekker interessen hos folk, og man må også selv vise litt mer hvem man er, sier hun.

Planen hennes nå er å jobbe for at de som ikke kjenner henne fra tidligere, skal bli kjent med hva hun står for.

-Jeg har jo hatt noen år nå uten verv, og det vært en del utskiftning av personer i organisasjonsleddene. De to andre kandidatene blir også mer synlige for delegatene gjennom det virket de har i dagens verv. En utfordring på landsmøtet blir at de to andre har talerett, mens jeg ikke har det. Jeg må satse på å snakke med folk i pausene, sier Lund.

Et viktig budskap fra henne framover blir framtiden til fysioterapi som fag:

-Fysioterapi har hatt en særstilling i helsevesenet som jeg tror mange har tatt for gitt. Nå må vi fighte for stillingen vår, tørre å tenke nytt om måter å jobbe på som treffer samfunnsutviklingen, og få engasjert de yngre fysioterapeutene, sier hun. 

Kontinuitet viktig

Hatlebrekke mener at han allerede har jobbet med mange av utfordringene som valgkomiteen har fremhevet i innstillingen av Lund.

-Jeg har også jobbet opp mot oppgaveglidning, gått inn for evaluering av regionmodellen og tatt tak i hvordan unge kan ivaretas gjennom Unge fysioterapeuters fellesskap (UFF). Valgkomiteen legger vekt på kontinuitet og roser arbeidet som er gjort hittil, men snakker så om «nye øyne». Det er jeg som representerer kontinuitet. Om jeg får tre år til, tar jeg med meg all erfaringen som er opparbeidet, sier Hatlebrekke.

Han ønsker å fremheve flere ting han har fått til de siste årene:

-Jeg er mest stolt av gjeninnføringen av lovpålagt fysioterapi i kommunehelsetjenesten, «direkte tilgang» til avtalefysioterapeuter, og at vi fikk på plass innsatsstyrt finansiering av fysioterapi i spesialisthelsetjenesten. Vi fikk også opprettet statlig finansiering av oppkobling til Norsk Helsenett.

Mer ute blant medlemmene

Merete Tønder påpeker at hun skiller seg fra den innstilte kandidaten gjennom erfaringen innad i NFF som faggruppeleder.

-Jeg har nok vært mer ute i medlemsmassen, kjenner kulturen i faggruppene og har drevet mer med lobbyvirksomhet. Jeg har jobbet en del med helsepolitikk og skrevet avisinnlegg.

Hun vil føre valgkamp på det å gjøre NFF til et synlig fagpolitisk forbund:

-Viktige saker for meg er sykemeldings- og henvisningsrett, at psykisk helse inkluderes i fysioterapi og at fagseksjonen i NFF utvides og styrkes. Vi må også få faggruppeledere inn i forbundsstyret for å bedre maktbalansen, slik at flere ulike stemmer slipper til, sier hun.

Her kan du lese intervjuene med de tre kandidatene i Fysioterapeuten nr. 6 e-blad.

Powered by Labrador CMS