Fant stressfrakturer hos unge eliteutøvere

Ungdommer som driver med idrett på høyt nivå klager ofte over vondt i ryggen. Halvparten av disse hadde stressfrakturer, viser en svensk doktorgradsstudie.

Den svenske fysioterapeuten Claes-Göran Sundell fikk inn en 15-åring som trente mye og klagde over smerter i ryggen. Det viste seg at ungdommen hadde pådratt seg en stressfraktur. Det var nytt for Sundell at denne typen skade oppsto hos unge, og han bestemte seg for å undersøke sammenhengen mellom unge, idrett og ryggsmerter i sin doktorgradsavhandling ved Umeå universitet i Sverige.

Mest plager med over seks timers trening

Sundell gjorde en spørreundersøkelse blant 2.500 ungdommer mellom 16 og 19 år. De ble spurt om idrettsvaner og fysiske plager. Litt under halvparten oppga at de var plaget med ryggen.

– Plagene var vanligere hos dem som trente på høyt nivå og trente mer enn seks timer i uka, sier Claes-Göran Sundell til det svenske fagtidsskriftet fysioterapi.se

Han fant ingen forskjell mellom ulike typer idretter.

Brukte MR og CT

Fysioterapeuten gjorde en studie på 25 unge eliteutøvere mellom 13 og 19 år med ryggsmerter, og undersøkte dem med både MR og CT. På 18 måneder fant han 14 tilfeller av spondylolyse, som er en sprekk eller et brudd i ryggvirvelens bue. Gjennom å bruke begge teknikker fant han tidlige tegn på spondylolyse i form av ødem og ufullstendig fraktur.

– Den vanligste skaden var spondylolyse, som mer enn 50 prosent hadde. At det var så mange, var uventet. Vi oppdaget ikke bare stressfrakturer, men også prolaps og skiveforandringer hos 88 prosent av de som hadde smerter.

Claes-Göran Sundell mener unge må få hjelp til å finne riktig treningsnivå.

Les avhandlingen Low back pain in adolescent athletes

Powered by Labrador CMS