Helseminister Ingvild Kjerkhol fra Fysioterapikongressen i mars i år.
Helseminister Ingvild Kjerkhol fra Fysioterapikongressen i mars i år.

Avvikler fritt behandlingsvalg tidligst i januar

Regjeringen har fremmet lovforslag om å avvikle ordningen fritt behandlingsvalg. Nå blir det opp til Stortinget å fastsette endelig tidspunkt.

Publisert Sist oppdatert

Fritt behandlingsvalg ble etablert under den forrige regjeringen i 2015. Pasienten fikk da utvidet rett til å velge mellom offentlige og private behandlingssteder, og formålet ellers var reduserte ventetider.

Helseaktører som er godkjent av Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) kan slik ordningen er nå levere spesialisthelsetjenester innenfor ordningen, mot betaling fra staten.

Fra Hurdalsplattformen

Dagens regjering har siden den kom til makten – i Hurdalsplattformen – lovet å avvikle ordningen. Fredag fremmet den forslag om å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg. Dette skriver Dagens Medisin.

Ifølge lovproposisjonen som ble fremmet for Stortinget, kan ordningen avvikles fra 1. januar 2023, men det blir opp til Stortinget å fastsette endelig tidspunkt for avvikling, ifølge en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Mener ordningen har svekket de offentlige sykehusene

I meldingen viser helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) til at ordningen med fritt behandlingsvalg i liten grad har oppnådd formålet.

– Samtidig har den bidratt til å svekke de offentlige sykehusene, og derfor avvikler vi ordningen, sier Kjerkol i pressemeldingen.

Hun understreker samtidig at avviklingen ikke betyr at pasientens rett til å velge behandlingssted fjernes.

Skal fortsatt ha et valg

– Alle pasienter i spesialisthelsetjenesten skal fremdeles kunne velge mellom offentlige tilbud, og private tilbud som de regionale helseforetakene har anskaffet gjennom anbud og egne avtaler, sier Kjerkol i meldingen.

Les mer i Dagens Medisin

Powered by Labrador CMS