Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatternes mening.

Regionledere i Norsk Fysioterapeutforbund Jan Frode Rønning (f.v.) og Jens Fredrik Aas oppfordrer til en prat med politikere.

Fysioterapi og helsepolitikk – du kan bidra!

– Som fysioterapeuter er vi overbevist om at vi har en viktig stemme, og kanskje tiden nå er inne for nettopp deg til å ta en prat med kommunepolitikerne, skriver Jens Fredrik Aas og Jan Frode Rønning.

Skrevet av Jens Fredrik Aas, regionleder, NFF Region Osloområdet og Jan Frode Rønning, regionleder, NFF Region Midt.

Forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) Gerty Lund og leder av Næringspolitisk Råd i NFF, Patrick Jensen, har gjennom sommeren tatt viktige initiativ overfor medlemmer med oppfordring til å engasjere seg i kommunevalgkampen. Som fysioterapeuter er vi overbevist om at vi har en viktig stemme, og kanskje tiden nå er inne for nettopp deg til å ta en prat med kommunepolitikerne.

Din innsats teller!

Lurer du på hvordan du kan gå frem? Du trenger ikke være ekspert på politikk - du er ekspert på helse, fysioterapi og din arbeidshverdag, en kunnskap som er uvurderlig for en kommunepolitiker. Husk at politikere er interessert i å høre fra både velgere og fagfolk, det er deres jobb å representere våre interesser.

Spørsmål du kan stille

For å gjøre det enklere for deg, har vi her noen konkrete eksempler på spørsmål du kan stille politikerne:

1. Folkehelse: Hvordan ser ditt parti for seg utviklingen av helsefremmende tiltak i kommunen og hvordan tenker dere fysioterapeuter kan bidra på dette området?

2. Rehabilitering: Hvordan vil ditt parti sørge for å øke kvalitet og kapasitet i kommunens habiliterings- og rehabiliteringstilbud?

3. Tilgang på fysioterapi: Støtter ditt parti økt tilgjengelighet til fysioterapi for alle innbyggere? Vil ditt parti jobbe aktivt for å tilby hele og flere stillinger og avtalehjemler?

Hva mener NFF?

Når du kommuniserer med politikere kan det være greit å vite hva NFF sine standpunkt til disse spørsmålene er:

1. NFF ser hvordan helse knyttes til strukturelle forhold som infrastruktur og uteområder. Vi bidrar til kommunenes folkehelsekartlegging. Som fysioterapeuter har vi unik innsikt i faktorer som påvirker folkehelsen lokalt og bidrar til økt helsekompetanse i befolkningen, både ved å stimulere til og informere om betydningen av fysisk aktivitet.

2. NFF mener habilitering og rehabilitering er svært god samfunnsøkonomi og at det må legges til rette for kontinuerlig læring og kompetanseheving på området. (Re)habilitering er en sentral del av helsearbeidet som ikke kan undervurderes, det må satses på kompetanse, kapasitet og samhandling for å oppnå gode resultater.

3. NFF mener at hele stillinger og avtalehjemler skal være standarden i norsk arbeidsliv. Kommunen må utarbeide en plan for å oppjustere alle deltidshjemler til full størrelse og det trengs generelt flere stillinger og avtalehjemler for å dekke innbyggernes behov.

Bli med og gjør en forskjell!

Kontakt politikere, still spørsmål og del NFFs meninger - Sammen kan vi styrke vårt budskap og sikre at våre stemmer blir hørt. Det er verken så skummelt eller så komplisert som du kanskje tror.Powered by Labrador CMS