Lennart Bentsen, leder i faggruppen for manuellterapi i NFF.
Lennart Bentsen, leder i faggruppen for manuellterapi i NFF.

Fysioterapeuter i turnus og masterutdanninger får status som helsepersonell

Etter flere års dragkamp, har omsider Norsk Pasientskadeerstatning bøyet av og godkjenner nå at fysioterapeuter i turnus og autoriserte fysioterapeuter som tar tilleggsutdanning skal regnes som offentlig helsetjeneste og finansieres av det offentlige.

Publisert Sist oppdatert

Disse har fått godkjenning av Helse- og omsorgsdepartement

  • Universitetet i Bergen: klinisk masterstudium i manuellterapi
  • Høgskulen på Vestlandet: masterprogram i klinisk fysioterapi
  • Oslo Met: videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi
  • Norges Idrettshøgskole: masterprogram i idrettsfysioterapi
  • Universitetet i Tromsø: masterprogram i fysioterapi, studieretning psykomotorisk fysioterapi eller nevrologisk fysioterapi

Det betyr blant annet at fysioterapeuter som for eksempel tar en master i manuellterapi, slipper å betale tilskudd til NPE mens de studerer. Det helt uavhengig av om veilederen har driftstilskudd eller ikke.

- Det er fantastisk at NPE nå endrer reglene for tilskuddsplikten for disse studentene. Vi har jobbet lenge for dette og hatt god dialog med NPE. Reglene har ikke vært tydelig nok og mange har vært usikre; både studenter og veiledere. Spesielt har dette vært usikkert for dem som har hatt veileder uten driftstilskudd, eller med delvis driftstilskudd, sier leder i faggruppen for manuellterapi i Norsk fysioterapeutforbund, Lennart Bentsen.

Annethvert år tar den kliniske masterutdanningen i manuellterapi i Bergen imot 24 nye MT-studenter. Høsten 2020 startet et nytt kull.

Studiet skal, ifølge nettsiden til Universitetet i Bergen, sikre at manuellterapeuter har «kunnskapen, holdningene og ferdighetene» som en primærkontakt med ansvar for pasienter med muskel- og skjelettplager trenger. Studiet er tilrettelagt for fysioterapeuter som har klinisk erfaring.

- Vi har lenge argumentert for at den veiledete praksisen under studietiden burde ses på som en del av den offentlige helsetjenesten. Manuellterapistudentene ved UiB skal ha minimum 1.500 pasientkonsultasjoner i primærhelsetjenesten i løpet av den toårige kliniske utdanningen, og er dessuten finansiert av det offentlige gjennom studentenes rett til å utløse refusjon fra Helfo, sier Bentsen.

Dette sier NPE

Norsk pasientskadeerstatning opplyser at de har gitt godkjenning etter en samlet vurdering hvor de la vekt på at utdanningen er en del av det offentlige utdanningsløpet som er godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet.

-Vi har hatt dialog med både Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk manuellterapeutforening om veiledet praksis og kommet til at dette fra nå regnes som offentlig helsetjeneste. Dette baserer seg på en samlet vurdering hvor vi har lagt vekt på at dette er en del av et offentlig utdanningsløp som er godkjent av HOD. Fysioterapeuter i turnus og autoriserte fysioterapeuter, som er i veiledet praksis under videreutdanning, skal ikke betale tilskudd til NPE, sier seniorrådgiver kommunikasjon, Torill Svoldal Stæhr i NPE.

Hun viser til rundskrivet til folketrygdlovens pargraf 5-8 – fysioterapi. I den står følgende:

«Refusjonsretten er begrenset til det antall timer behandlingsvirksomhet som departementet har godkjent ut fra de praksiskrav som institusjonen har fastsatt, og til den perioden fysioterapeuten deltar i institusjonens undervisningsprogram».

Powered by Labrador CMS