Martine Solberg Olsen er fungerende regionleder i NFFs Region Sør-Øst. Nå skal regionens medlemmer snart avgi sine stemmer.

Martine Solberg Olsen: Vil sette fysioterapikompetanse på agendaen

Hun har etter hvert blitt et kjent navn for flere og flere fysioterapeuter på sør- og østlandet. Nå stiller den tydelig engasjerte fysioterapeuten til valg som leder for sin region i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

Publisert

Engasjementet er det ingenting å si på når vi møter Martine Solberg Olsen, etter at innstillingen er klar fra valgkomiteen i NFFs Region Sør-Øst. Hun har fungert i regionlederrollen noen måneder, og er nå klar for valg. Valget, som starter 15.august, ser ut til å gå uten motkandidater. 

Men hvem er hun? Hva er hennes motivasjon til å stille til valg som NFF-regionleder?  Hvordan ser hennes region ut? Hva er utfordringene her, og hvordan løse disse? Og hvordan ser hun på forslaget fra prosjektgruppen i det etter hvert mye omtalte «Prosjekt organisasjonsutvikling», om å nedskalere regionlederfunksjonen i organisasjonen? 

Full kalender

–  Fortell om deg selv?

– Jeg har jobbet i kommunehelsetjenesten med voksne pasienter de siste 10 årene. Er nok litt energisk som person, og trives godt med å ha flere baller i luften, forteller hun. 

–  Jeg er engasjert i lokalmiljøet, i form av idrett primært. Livets enkle gleder er bra! Som en tur i skogen. Og kanskje er jeg bittelitt dårlig på å ha rolige dager uten en full kalender, smiler Solberg Olsen. 

Da barna hennes var ferdige med bleiefasen forteller hun at hun hadde litt tid og overskudd til å engasjere seg mer i NFF, og stilte som kandidat til regionstyret. Hun har også tatt kurs, videreutdanning og en mastergrad i fysioterapi for eldre. Tillitsvalg og hovedtillitsvalgt har hun også vært. Og jobbet helprivat som fysioterapeut. 

Vi begynner så smått å se tegningen. Og nei, Martine Solberg Olsen er nok en person som ikke liker for mange tomme hull i kalenderen. 

Vil påvirke

–  Har du sterke meninger om fysioterapi? Politikk? 

– Ja, det vil jeg si. Jeg har ikke nødvendigvis et behov for å fremme min egen mening om alle saker, men jeg er svært bevisst min rolle dersom det er behov for at man fremmer en mening på vegne av fysioterapeuter. Som person vil jeg si at jeg løsningsorientert, nær, opptatt av et inkluderende arbeidsmiljø, og fremme den kompetansen som fysioterapeuter har, sier hun.

Og legger til at hun er opptatt av gode rammer og arbeidsvilkår for fysioterapeuter. 

– Jeg har alltid vært et organisasjonsmenneske, og har alltid vært engasjert i muligheter til å kunne påvirke. 

– Hva er din motivasjon for å stille til valg som regionleder i NFF?

– Jeg ønsker å sørge for at fysioterapifaget frontes, at man har noen som arbeider for politisk påvirkning for fysioterapeuter kommer det kontant. 

Før hun fortsetter: 

– Jeg ønsker å kunne fremme det faglige perspektivet, og være med på å kunne sette fysioterapikompetanse på agendaen. Jeg må si at motivasjonen min for å stille til valg har økt betraktelig de siste månedene, når jeg nå virkelig har fått anledning til å erfare hva som ligger i denne arbeidsbeskrivelsen. Det er komplekse problemstillinger, som utfordrer meg på områder som jeg tidligere ikke har vært kjent med. Jeg har fått anledning til å bli kjent med enda flere deler av faget, og nye utfordringer som jeg ser at det er et behov for å ta tak i for fysioterapeuter.  

Medlemmenes behov

– Hva ser du på som en NFF-regionleders viktigste oppgave?

– Den viktigste oppgaven slik jeg vurderer det er basert på min korte erfaring i vervet. Det handler om å kunne se behovene til medlemmene i regionen ut fra et overordnet perspektiv. Jeg ser at tilgjengeligheten for medlemmene er en viktig oppgave til regionleder. Jobbe med en lik fordeling av ressursene, sier hun. Jeg ser at det er svært viktig at vi får tak i det som beveger seg for fysioterapeuter uavhengig av arbeidssted.

– Hva legger du i det? 

– Det er en stor region. Vi har mange små kommuner og mindre arbeidsplasser. Jeg ønsker å ha en bevisst innstilling til at alle NFF sine medlemmer er like viktige. Jeg ønsker overordnet å jobbe for fysioterapeuters posisjon. For meg så ligger det mye i dette. Noen eksempler kan være alt fra den faglige kompetansen, rollen, muligheter, arbeidstid og faglig utvikling.

Store forskjeller i regionen

– Ser du spesielle utfordringer i den regionen du stiller til valg i?

– Ja, det er jo utfordrende at det har vært redusert aktivitet i regionen over en lengre periode på grunn av årsaker som har vært uheldige. 

– Det er en stor region, med mange medlemmer og i mange ulike arbeidssituasjoner. Det er svært ulike problemstillinger og behov i en region som har en stor variasjon av innbyggertall, som varierer fra 60-70 000 til i underkant av 2000 innbyggere i andre kommuner. Dette stiller krav til å kunne være tilpasningsdyktig og interessert i å kunne sette seg inn i de ulike lokale problemstillingene. Egentlig så er jeg usikker på om dette er en utfordring, eller muligens en fordel for regionen, men som utfordrer regionleder til å utvikle seg. 

Økt regional aktivitet

– Hvordan vil du eventuelt løse disse – dersom du blir ny regionleder?

– En regionleder utfører sine oppgaver i samarbeid med regionstyret. Jeg vil foreslå for regionstyret at vi legger til rette for økt aktivitet i regionen, sammen med det fantastiske tilbudet som faggruppene har ute i regionen. Jeg ønsker også gjenoppta en del av de lokale nettverkene, det er noe jeg ser på som et viktig forum for fysioterapeuter i ulike arbeidssituasjoner for å kunne nyttiggjøre seg av hverandre. 

Bekymret for forslag om nedskalering

– Hva tenker du om at prosjektgruppen i «Prosjekt organisasjonsutvikling» i NFF, som ett av sine forslag, foreslår å nedskalere regionlederfunksjonen ned til 20% frikjøp, fra dagens 100%?

– Jeg blir bekymret. Jeg har forsøkt å inneha vervet i en 20% stilling, og det var en svært utfordrende erfaring. For det første så strakk ikke tiden til en brøkdel av arbeidsoppgavene i vervet, og for det andre så jobbet jeg meg nesten fra sans og samling, forteller hun.

– Den stillingsbrøken var lite forenelig med øvrig arbeidsliv og et familieliv. Jeg synes det er uheldig at regionlederfunksjonen blir foreslått nedskalert fordi jeg ser at regionledervervet er en svært viktig funksjon i organisasjonen. Funksjonen kan vanskelig ivaretas på andre måter slik behovet har vist seg å være i regionen over flere år. 

Og presiserer:

– De viktige oppgavene som ligger til regionlederfunksjonen kan jeg ikke se at man kan ivareta på en tilstrekkelig måte i en 20% stilling. Nå bør det nevnes at i min erfaring så var det arbeidsoppgaver svarende til 100% verv som skulle ivaretas da jeg hadde en liten frikjøpsprosent for å utføre oppgavene. Til tross for det så er jeg bekymret for at en liten frikjøpsprosent vil gjøre at man mister fleksibiliteten i vervet, noe som man er helt avhengig av med dagens ordning. 

Bratt læringskurve

– Nå har jo du sittet som fungerende regionleder noen måneder. Kan du fortelle litt om hvordan dette har vært?

– Jeg hadde en brå start på vervet, og det har vært mange oppgaver å sette seg inn i. Men for all del, en spennende, morsom og svært utfordrende reise så langt. Jeg har kombinert vervet med øvrig arbeid, som var en svært krevende periode. Det har vært fint å gradvis få mer innsikt i arbeidsoppgavene. Samtidig har det vært givende å treffe på mange flotte medlemmer i regionen. Det har vært flere kompliserte problemstillinger som jeg har blitt nødt til å ta stilling til. Disse har bidratt til en bratt læringskurve. 

–Jeg har blitt nødt til å tilegne meg ny kunnskap på mange områder som jeg tidligere ikke hadde kjennskap til. Regionstyret og øvrige regionledere har støttet meg hele veien. 

Erfaringene så langt har gitt meg en forståelse rundt kompleksiteten av det arbeidet som foregår i NFF, forteller hun. 

Vil fremme fysioterapi

– Hvorfor skal medlemmene stemme på deg?

– Dersom de ønsker en regionleder som er svært motivert for å gjøre en god jobb i vervet bør de stemme på meg. Jeg føler at jeg begynner å få et godt grunnlag for å kunne utføre vervet på en tilfredsstillende måte. Jeg er motivert for å videreutvikle meg for å kunne yte det beste for regionens medlemmer. 

Solberg Olsen ønsker også å løfte blikket litt ut over sin region:

– Jeg har et ønske om å fremme fysioterapi og den fagkompetansen som fysioterapeuter innehar ut i samfunnet. 

Håper flest mulig bruker stemmeretten

– Hva tenker du om at du ikke har noen motkandidater til ledervervet?

– Uheldig, kommer det fra Solberg Olsen. Det er synd det ikke er noen motkandidater til regionledervervet. Men valgkomiteen har foretatt en innstilling, og jeg ønsker å kunne innfri deres og medlemmene sine forventninger om at jeg gjerne vil utføre vervet på en så god måte som mulig.  

– Er det viktig å bruke stemmen sin, selv om det kun er en kandidat til valg?

– Ja, selvsagt. Jeg håper så mange som mulig bruker stemmen sin! Jeg håper at medlemmene ser verdien i at man engasjerer seg i NFF. Dette gjør man ved å stemme i et valg, uavhengig av antall kandidater. Dermed har man en anledning til å kunne være med å påvirke. 

– Engasjement er kjernen i en levende organisasjon, avslutter Martine Solberg Olsen.

Powered by Labrador CMS