NFFs forbundsleder Gerty Lund deltok digitalt på høringen i Stortingets helse- og omsorgskomité.

NFF i høring om prioritering i helsetjenesten: – Helsetilbudet kan ikke være likt i alle kommuner

Forbundslederen pekte på ulik rehabiliteringskompetanse i kommunene.

Publisert

Stortingsmeldingen «Nytte, ressurs og alvorlighet - Prioritering i helse- og omsorgstjenesten» ble i fjor lagt frem for Stortinget av den forrige regjeringen.

Meldingen følger opp anbefalingene fra det regjeringsoppnevnte Blankholm-utvalget i 2018. Utvalget konkluderte med at behovet for systematisk tenkning rundt prioritering er like stort for den kommunale helse- og omsorgstjenesten og offentlig finansierte tannhelsetjenester, som for spesialisthelsetjenesten.

– Faktisk ikke mulig

Tirsdag 1. februar deltok forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund i en høring om stortingsmeldingen i Stortingets helse- og omsorgskomité. Hun presenterte sitt syn på likeverdige helsetjenester.

– Med likeverdige helsetjenester mener vi at tilbudet ikke nødvendigvis kan være likt i alle kommunene, fordi det er faktisk ikke mulig. Om man kommer etter et covid-opphold på sykehus, en trafikkulykke eller et slag, så er type rehabilitering litt forskjellig, og vi har mange små kommuner i dette landet hvor det er begrenset hvor stor bredde man kan ha på kompetansen i kommunen, sa Lund i høringen.

Hun mener alle skal ha mulighet til å nå det samme funksjonsnivået uansett hvor de bor.

– Og så kan det hende man må innrette dette litt forskjellig, alt avhengig av om vi snakker om Oslo eller folk i Troms og Finnmark.

– Handler om kompetansen hos de som utøver rehabiliteringen

Lund gikk også inn på private versus offentlige helsetjenester.

– Vi mener det skal være en offentlig helsetjeneste, i hvert fall finansiert av det offentlige. Men om det blir dårligere eller mindre likeverd med private versus offentlig, det tror jeg ikke vi kan si at det gjør. Det handler om kompetansen hos de som utøver rehabiliteringen, og at det er koordinerte tjenester, slik at det er en sammenheng mellom spesialisthelsetjenesten og helt ut til pasienten er ferdig rehabilitert. Men med likeverd handler det om at man skal ha de samme mulighetene til å oppnå sitt optimale funksjonsnivå og få hentet ut det som er mulig for den enkelte. Slik vi er skrudd sammen i dag med kommunene og rehabiliteringstjenesten rundt omkring, vil det nødvendigvis måtte være ulikt, avhengig av hvor i landet man befinner seg.

Helse- og omsorgskomiteen avgir sin innstilling 22. mars. Deretter venter behandling i Stortinget.

Les også:

Kommunene kan spare millioner på rehabilitering, viser prosjekt

NFF og flere organisasjoner krever rehabiliteringsreform

Powered by Labrador CMS