Forbundsleder Gerty Lund er forhandlingsleder for NFF i takstforhandlingene.

NFF jobber med årets takstkrav

I fjor ønsket Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) å løfte generalistene. Hvem satser de på i år?

Publisert Sist oppdatert

I takstforhandlingene om våren forhandler NFF direkte med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), mens Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund forhandler for sine medlemmer.

Forberedelsene til årets oppgjør er i gang, men NFFs forbundsleder holder foreløpig kortene tett til brystet.

– Vi er i gang med forberedelse til utforming av krav til takstforhandlingene. Det er en periode hvor vi av forhandlingstaktiske årsaker arbeider under konfidensialitet. Våre krav offentliggjøres når de er levert. I mellomtiden innhenter vi innspill fra de ulike fagmiljøene med avtaletaleterapeuter, sier forbundsleder Gerty Lund.

Les også: Denne oppgaven skulle generalistene gjerne tatt seg betalt for

Ville redusere gapet

I fjor krevde NFF at 80 prosent av fremforhandlet ramme skulle øremerkes allmennfysioterapeuter. Generalistene utgjør mer enn syv av ti av alle fysioterapeuter som leverer oppgjør til Helfo. NFF ønsket å redusere gapet mellom manuellterapeuter og generalister, spesialister og psykomotoriske fysioterapeuter. Det fordi disse takstene er langt lavere enn takstene til spesielt manuellterapeutene.

Etter 2021-oppgjøret fikk takstene et samlet påslag på 4,8 prosent, som ble litt ulikt fordelt. Oppgjøret inneholdt også en egen koronakompensasjon og permanente takster for videokonsultasjon.

Allmennfysioterapeutene fikk mest i oppgjøret, men ikke så mye som NFF krevde. 5 prosent av rammetillegget gikk til generalistene, mens fysioterapeuter med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi fikk 4,9 prosent. Manuellterapeutene fikk 4,3 prosent.

– Ikke gitt opp

NFF var alt annet enn fornøyd med resultatet.

– Vi ønsket å prioritere generalistene. Det ble det dessverre satt en stopper for i denne omgang, men vi har ikke gitt opp den strategien, uttalte forbundsleder Gerty Lund på vårparten i fjor.

Hun var oppgitt over at HOD først hadde lagt frem en avtale som i større grad tettet gapet mellom manuellterapeuter og generalister, spesialister og psykomotoriske fysioterapeuter, men at det skriftlige tilbudet ble trukket tilbake. Lund mente forhandlingene skadet det fra før gode klimaet mellom HOD og NFF.

– Det er tre organisasjoner vi forhandler med, og kravene sprikte veldig i forhold til hvilke grupper som skulle prioriteres ved fordelingen av rammen på takstene, svarte daværende statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet.

Takst-forhandlingene 2021

  • Takstene har fått et samlet påslag på 4,8 prosent (samlet inntekts- og kostnadskomponent) - litt ulikt fordelt.
  • Avsetning til «Fond til etter- og videreutdanning for fysioterapeuter» blir på 36,4 millioner kroner.
  • Fullt driftstilskudd er fra 1. juli 2021 kroner 475.500 kroner pr år.
  • Videotakstene videreføres og gjøres permanente.
  • A2g-taksten fjernes. Midlene ble fristilt og lagt på A3-, A8- og A9-takstene. Det betyr at de som har brukt denne taksten, får en økning i tidstaksten.
  • Koronakompensasjon gis som et engangsbeløp på 12.446 kroner.
  • HOD har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utrede prinsipper som bør legges til grunn for kompetansetakstene A8, A9 og A2k.
Powered by Labrador CMS