Illustrasjonsfoto

Takstoppgjøret: NFF vil heve generalistene

I dag åpner årets takstforhandlinger, og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har overlevert sitt krav i forhandlingene. Der er generalistene prioritert.

Publisert

- Det er viktig å rekruttere og beholde breddekompetanse i kommunehelsetjenesten, skriver NFF på fysio.no. De krever at 80 % av fremforhandlet ramme øremerkes generalistene.

– Tiden er moden for å gi denne gruppen av fysioterapeuter et økonomisk løft, sier forbundsleder Gerty Lund i NFF.

– Forbundsstyret har enstemmig støttet kravet om å prioritere generalistene, sier Gerty Lund videre, og viser til at dette er på bakgrunn av sterke signaler fra regionlederne, spørreundersøkelser blant selvstendig næringsdrivende og prioriteringer gjort av Næringspolitisk råd i NFF. Den siste takstbrukundersøkelsen (TBU) viser at generalistene utgjør 73,5 % av alle fysioterapeuter som leverer oppgjør til Helfo.

I takstforhandlinger er Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) forhandlingsmotpart. HOD har med seg representanter fra Finansdepartementet, Helsedirektoratet og KS. I tillegg til NFF forhandler også Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund for sine medlemmer.

Les hele saken på fysio.no.

Powered by Labrador CMS