– Saken kommer opp igjen av flere grunner, sier forbundsleder Gerty Lund i NFF.
– Saken kommer opp igjen av flere grunner, sier forbundsleder Gerty Lund i NFF.

NFFs forbundsleder vil ha femårig grunnutdanning i fysioterapi

Skal studenter gå tre eller fem år på skolen før de kan få autorisasjon som fysioterapeut? Spørsmålet har vært oppe flere ganger på 2000-tallet. Nå reises det igjen. Denne gangen av forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

Publisert

- Ikke realistisk.

Dette sa Kunnskapsdepartementet før NFFs hovedlandsmøte i 2019. På det samme møtet ble saken om femårig grunnutdanning stemt ned, etter at Region Osloområdet hadde fremmet den.

Forbundsstyret i NFF mente på sin side i 2019 at det var helt nødvendig å utrede konsekvensene før NFF kunne fatte et politisk standpunkt om å jobbe for en lengre grunnutdanning.

Temaet var også oppe til diskusjon på landsmøtet i 2004. Der ble det vedtatt at «arbeidet med å etablere fysioterapi grunnutdanning som femårig master, starter umiddelbart». En arbeidsgruppe nedsatt av landsmøtet leverte senere en rapport, der det ble anbefalt at NFF skulle arbeide for en femårig grunnutdanning.

På et forbundsstyremøte i mars i år fikk Gerty Lund bred støtte for at det frem mot årets hovedlandsmøte i NFF skal arbeides frem en sak om femårig grunnutdanning for fysioterapeuter.

Fysioterapeuten har kontaktet Lund, med spørsmål om hvorfor denne saken kommer opp igjen allerede nå, tre år etter. Hva er nytt siden 2019?

– Turnustjenesten under press

– Saken kommer opp igjen av flere grunner. Mange medlemmer og flere miljøer har ytret ønsker om at Norsk Fysioterapeutforbund diskuterer spørsmålet. Samtidig opplever vi at turnustjenesten er under press. I dag er turnustjenesten en viktig del av utdanningsløpet for fysioterapeuter. Det er store utfordringer med å skaffe nok plasser. Jeg er bekymret for turnustjenestens fremtid. Det er vårt ansvar som politikere å løfte denne type spørsmål til diskusjon når vi mener det er nødvendig, skriver Lund i en e-post til Fysioterapeuten.

Hun peker i tillegg på at Norge har fått to nye grupper som er autorisert for å arbeide med muskel- og skjelettpasienter. Det er naprapater og osteopater.

– Disse gruppene er autorisert på bakgrunn av utdanninger som er noe lengre enn fysioterapiutdanningen. Det er derfor viktig at vi er forberedt på å diskutere om dette også er riktig for fysioterapeuter, sier Lund.

Og fortsetter:

– Det er økt behov for kompetanse i tjenesten, samtidig som det er manglende vilje fra myndighetenes ståsted til å innføre offentlig spesialistgodkjenning for fysioterapeuter.

Fordeler og ulemper

– Hvilke fordeler ser du ved en femårig grunnutdanning?

– Direktoratet har tidligere påpekt i en utredning at kommunene har behov for bredere og mer avansert kompetanse. Det mener jeg de kan få ved en femårig utdanning. Jeg ser det som svært viktig at vi har minst de fire årene vi har i dag – blant annet fordi pasientene har direkte tilgang, og fysioterapeuter dermed ofte blir det første møtet for pasienter som søker helsehjelp. Det gir et økt ansvar og kompetansebehov for diagnostisering og differensialdiagnostikk. Mange nyutdannede blir stående alene i mindre kommuner, og da må grunnutdanningen ha gitt et solid grunnlag for å kunne yte forsvarlig helsehjelp. En femårig grunnutdanning med turnustjenesten som en integrert del og mer tid til fysioterapifaglige temaer vil gi tryggere og mer kompetente fysioterapeuter.

– Vi er i dag plassert lønnsmessig som en treårig bachelorutdanning og får ikke aksept for at vi i prinsippet er fireårig før vi får autorisasjon. Til sammenlikning får sykepleierne sin autorisasjon etter tre år, skriver Lund.

– Hva med ulemper?

– Det blir lenger studietid. Med det det medfører av økning i studiegjeld m.m. Det blir dyrere for staten å utdanne fysioterapeuter, og fysioterapeutene vil koste mer fordi femårig utdanning nødvendigvis skal ha sammenliknbar lønn med andre femåringer. En akademisk femårig utdanning vil ikke gi like mye pasienterfaring som en turnustjeneste vil gi, men det kan gir mer oppfølging og kvalitet i praksisstudiene, mener hun.

Ikke konsekvensutredet

– Forbundsstyret i NFF mente i 2019 at det var behov for en konsekvensutredning før man kan starte dette arbeidet. Finnes det i dag en slik utredning?

- Nei, det er ikke gjort noen konsekvensutredning - fordi dette sa hovedlandsmøtet i 2019 nei til. På grunn av vedtaket fra møtet i 2019 kan vi ikke sette i gang en konsekvensutredning før hovedlandsmøtet i 2022. Forbundsstyret skal i juni diskutere hvordan saken skal legges fram til hovedlandsmøtet, om det er mulig å be forbundsstyret om at saken utredes i neste periode, eller om det faktisk skal fattes noen standpunkt om hva man synes om en femårig grunnutdanning, avslutter Gerty Lund.

Les også: De vil endre fysioterapiutdanningen: – Føler oss nokså lite rustet for yrkeslivet

Powered by Labrador CMS