Lennart Bentsen og Kine Tveten før selve debatten startet i Vulkan Arena.

Om å ta kloke valg blant helsepersonell: – Jo flere tiltak som settes i gang, jo større sjanse for mislykket resultat

Påstanden kom fra overlege Tom Farmen Nerli. Stedet var Vulkan Arena i Oslo.

Publisert Sist oppdatert
Stor interesse for å ta kloke valg.

Torsdag var over 400 mennesker samlet i Vulkan Arena i Oslo for å lytte til helsepersonell som skulle snakke om og diskutere hva det å ta de kloke valgene for mennesker med muskel- og skjelettsmerter innebærer.

Seminaret ble arrangert av Gjør kloke valg-kampanjen, som er en norsk versjon av den internasjonale Choosing wisely-kampanjen som startet i USA i 2012. Hensikten er ifølge kampanjen selv å redusere overbehandling og overdiagnostikk i helsevesenet. «Mange undersøkelser og behandlinger er ikke bare unødvendige, men kan også være skadelige for pasientene», står det å lese på kampanjens nettsider.

Kampanjen startet som et initiativ fra Den norske legeforening. Nå er en rekke profesjonsforbund med i dette arbeidet. Heriblant Norsk Kiropraktorforening og Norsk Fysioterapeutforbund.

Fra innlegg til debatt

Del 1 av seminaret handlet om muskel- og skjelettplager. Spørsmålet som ble stilt var om dette er et eldorado for overbehandling? Undertema var injeksjonsbehandling. Denne delen ble delt i to deler, der del 1 bestod av innlegg fra helsepersonell. Del to var satt av til paneldebatt – med foredragsholderne som debattanter, godt hjulpet av moderator Kine Tveten, fysioterapeut med spesialisering innen barne- og ungdomsfysioterapi.

– En behandling kan ha motsatt effekt

– Ja, muskel- og skjelettlidelser er et eldorado for overbehandling. Injeksjonsbehandling er intet unntak, sa Lennart Bentsen. Bentsen er fysioterapeut med spesialisering innen manuellterapi. Han er også leder for faggruppen for manuellterapi i Norsk Fysioterapeutforbund – og høyskolelektor ved fysioterapeututdanningen ved NTNU.

Bentsen fortsatte med å hevde at injeksjoner innen fysioterapi har nok kommet for å bli, og at man derfor trenger tydelige rammer og tydelige retningslinjer for å unngå et feil- og overforbruk.

– I et helsevesen som er stykkprisfinansiert, poengterte han.

– Samfunnet som helhet blir friskere, mens individene føler seg sykere, mente Bentsen, som også sa at klinikere har en tendens til å undervurdere de negative konsekvensene av behandling. En behandling kan ha motsatt effekt av hva klinikere kanskje tror selv – nemlig føre pasientens helse på avveie.

– Vi må tørre å ta upopulære valg

Tom Farmen Nerli kom med flere påstander som ble debattert.

Sitatet kommer fra Tom Farmen Nerli, lege og spesialist innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Han kom også med det nok enkelte i salen vil omtale som brannfakkel da han ifølge seg selv siterte sin kollega Åge Indahl, norsk lege og forsker – og spesialist innen fysikalsk medisin og rehabilitering, ved Kysthospitalet i Stavern:

– Alt fungerer omtrent like rævva, og ingen av oss har peiling på hva vi holder på med.

– I et fagfelt som vårt, med så svak evidens, vil jeg si at det krever ekstra mye av oss som helsepersonell å gjøre kloke valg, fortsatte Farmen Nerli.

Han la vekt på at behandlere sliter med å peke ut strukturer som årsak til smerter.

– Likevel fortsetter vi vår behandling med å gå etter strukturer, injeksjoner og operasjoner som vi egentlig ikke vet om er relevant for problemstillingen, fortsatte han.

Avslutningsvis i sitt innlegg kom Farmen Nerli med tre påstander, som han selv omtalte som «drøye»:

– Det finnes innenfor vårt felt ingen vitenskapelige bevis for at tradisjonell behandling har klart å redusere det naturlige forløpet med mer enn en dag.

-Det er en del som tyder på at de behandlingsstrategiene vi har i dag for vårt fagfelt faktisk produserer kroniske muskel- og skjelettlidelser.

– Jo flere tiltak som settes i gang, jo større sjanse for mislykket resultat.

I tillegg til Bentsen og Nerli, holdt fysio- og manuellterapeut Geir Talgø, fysioterapeut og lege, spesialist innen fysikalsk medisin og rehabilitering Øyvind Kvinge og kiropraktor Øystein Ogre innlegg.

Debatt: Enighet om at kommunikasjon er stikkordet

– Vi må utdanne pasientene med at livet kan være litt trøblete av og til, sa kiropraktor Øysten Ogre.

-Det er ikke sikkert at det finnes en sprøyte eller pille eller et tiltak for alt i livet. Heller ta den samtalen, fortsatte han.

Han fikk støtte av Farmen Nerli:

– Det bildet pasienten har fått av sin tilstand vil reflektere den holdningen pasienten har til tilstanden. Vi har en mulighet sammen med pasientene med å komme med innspill til hvordan vi ser en mulig sammenheng.

-Svarene pasientene får avhenger av helsepersonene den møter, poengterte han. Og forklarte dette med at ulike helseprofesjoner har en tendens til å gi ulike svar og forklaringer til den samme personen.

– Et felles stammespråk blir viktig her, sa han.

Den gode samtalen

Farmen Nerli la vekt på hvor viktig god kommunikasjon og dialog med pasienten er i et komplekst smertebilde hos pasienten, og sa at de fleste smerter tross alt går over av seg selv – og 80 til 90 prosent av alle tilstander i muskel- og skjelettapparatet ikke kan forklares.

– En god samtale med pasienten i tidlig fase kan være en nøkkel, mente Øyvind Kvinge. Her nevnte han god klinisk undersøkelse, ultralydscanning, ufarliggjøring og opptrening som stikkord for et vellykket resultat.

– Jeg vil slå et slag for samtalen tidlig i forløpet, fortsatte kiropraktor Øystein Ogre.

– Møter seg selv litt i døra

Tom Farmen Nerli fortalte salen at han som kliniker har satt ultralydinjeksjoner i over 10 år. I 2021 skrev han en større kunnskapsoppsummering på injeksjoner i muskel- og skjelettapparatet.

– Man møter jo seg selv litt i døra, sa Farmen Nerli, før han fortsatte:

– Det finnes ikke en eneste sterk anbefaling – eller kanskje en injeksjon tidlig i forløpet ved kapsulitt – det er det vi kan banke i bordet med. Da snakker vi om en injeksjon. Injeksjoner utover det har ikke effekt. Og denne injeksjonen hjelper ikke på at du blir raskere frisk. Den bedrer nattesøvnen din.

– Vi vet ikke en gang hvilken type injeksjon vi skal sette, sa han før han ramset opp ulike eksempler på hva en sprøyte for denne pasientgruppen kan tenkes å inneholde.

Og la til:

– Problemet hos pasienten blir større og større i takt med antallet dårlige svar.

Den gode samtalen – et klokt valg

Alt i alt var en god samtale og grundig undersøkelse gjennom kommunikasjon med pasienten tidlig i et forløp det debattantene så ut til å være enige om at kan være kloke valg i møtet med mennesker med smerter i muskel- og skjelettapparatet.


Vi setter pris på å høre fra deg!

Har du tanker om saken du nettopp har lest? Vi i Tidsskriftet Fysioterapeuten setter pris på din tilbakemelding på våre saker. Er det andre temaer du ønsker å lese mer om? Har du forslag og gode tips? Du er velkommen til å ta kontakt med oss ved å sende en epost til Fysioterapeuten@fysio.no.


Powered by Labrador CMS