Mannlige fysioterapeuter blir oftest klaget inn.

Så mange klager mot fysioterapeuter har havnet hos Helsetilsynet de siste ti årene

Av åtte tilsynssaker mot fysioterapeuter i fjor endte halvparten med en reaksjon fra Statens helsetilsyn.

Publisert Sist oppdatert

Personer som synes de har blitt dårlig behandlet i helsetjenesten, kan klage. Først skal klagen sendes til helsetjenesten som fattet vedtaket klageren er uenig i. Fører ikke det frem, er statsforvalteren neste instans. Statsforvalteren oppretter tilsynssak og innhenter dokumentasjon for å opplyse saken. Statsforvalteren kan selv avslutte saken og konkludere med pliktbrudd, eller de kan avslutte saken uten at det blir konstatert lovbrudd. De alvorligste sakene blir oversendt Statens helsetilsyn for videre behandling.

Flest saker med mannlige fysioterapeuter

Antall tilsynssaker Helsetilsynet har avsluttet i perioden 2012-2021 som involverte fysioterapeuter.

Fysioterapeuten bedt Helsetilsynet om en oversikt over hvor mange saker med fysioterapeuter de har behandlet den siste tiårsperioden. Fra 2012 til 2021 avsluttet tilsynet 87 saker, hvorav 70 involverte mannlige fysioterapeuter.

Helsetilsynets oversikt viser at antallet tilsynssaker med fysioterapeuter har gått opp og ned siden 2012. I den siste tiårsperioden var 2015 et toppår med 17 klager.

Tilsynet opplyser at de ikke kan gå gjennom sakene manuelt, og de kan derfor ikke si noe om alvorlighetsgraden i dem.

De 87 klagesakene som involverte fysioterapeuter fra 2012 til 2021, fikk følgende utfall:

  • 9 saker - ikke lovbrudd.
  • 9 saker - lovbrudd - ga ingen reaksjon
  • 40 saker - lovbrudd - ga advarsel
  • 4 saker - lovbrudd - begrenset autorisasjonen
  • 25 saker - lovbrudd - tilbakekalte autorisasjonen

Fikk advarsel etter injeksjoner

I 2021 endte fire av de åtte klagene mot fysioterapeuter med en reaksjon. Tre fikk en advarsel, mens en mistet autorisasjonen.

En av fysioterapeutene som fikk en advarsel, behandlet sine pasienter med «tapping» og injeksjon av legemidler i ledd. En lege forskrev over lang tid legemidler til disposisjon for fysioterapeuten, som i praksis selv avgjorde hvilke legemidler som skulle gis til hvilke pasienter, ifølge Helsetilsynet. Legen var ikke til stede ved injeksjonene og kunne ikke føre forsvarlig tilsyn og gi veiledning underveis. Legens bruk av fysioterapeuten som medhjelper var uforsvarlig og et brudd på helsepersonelloven paragraf 5, konkluderte tilsynet.

Tilsynssaker om fysioterapeuter og injeksjoner er en gjenganger.

Leger og sykepleiere dominerer

I 2021 var det klart flest reaksjoner overfor leger og sykepleiere. Helsetilsynet ga 86 reaksjoner til leger, hvorav 44 mistet autorisasjonen og 26 fikk advarsel. Det ble gitt 64 reaksjoner til sykepleiere og 34 til hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere, skriver Helsetilsynet på sine nettsider.

Den vanligste årsaken til at Helsetilsynet tilbakekalte autorisasjoner, er som tidligere år misbruk av rusmidler og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen. Slik atferd omfatter blant annet tyveri av legemidler.

Powered by Labrador CMS