– Skal vi bare drive med varmepakninger og trening, kan det virke ødeleggende på faget, sier den innklagede fysioterapeuten.

Tilsynssak mot fysioterapeut etter injeksjonsbehandling: – Kjedelig for både pasienten og meg

Pasient fikk infeksjon i hofteleddet.

Publisert

Statsforvalteren har åpnet tilsynssak mot en fysioterapeut på Østlandet. Det skjer etter klage fra en tidligere pasient som mener seg feilbehandlet.

Pasienten fikk en ultralydveiledet kortisoninjeksjon i hofteleddet for fire år siden, og Statsforvalteren undersøker om injeksjonen ble utført i tråd med kravet til faglig forsvarlighet.

Lege ikke til stede da sprøyte ble satt

Etter injeksjonen fikk pasienten en infeksjon i leddet, opplyser den innklagede fysioterapeuten.

– Det ble fulgt vanlige høystandardiserte, hygieniske tiltak vedrørende den ultralydveiledede injeksjonen. Dessverre kan like fullt uheldige komplikasjoner oppstå. Saken er naturlig nok kjedelig både for pasienten, meg og flere andre, sier fysioterapeuten.

Han opplyser å ha tatt eksamen og kurs i injeksjonsbehandling, og at han har jobbet tverrfaglig med leger i mange år. Injeksjonen på Østlandet i 2017 ble imidlertid satt uten at en lege var til stede.

– Legen var involvert, men var ikke til stede akkurat da jeg satte sprøyten. Jeg mener jeg var delegert oppgaven på vanlig måte, og også fastlege var positiv til tiltaket, hevder fysioterapeuten.

Ingen vet hvor mange norske fysioterapeuter som bruker ultralyd og setter injeksjoner. Det er fordi det ikke kreves sertifisering eller godkjenning. Eneste krav fra Helsedirektoratet er at fysioterapeuten jobber sammen med lege, og det er legen som har ansvaret for at behandlingen skjer etter forskriftene.

Stanset med injeksjoner i fjor

Den innklagede fysioterapeuten opplever at regelverket er noe uklart.

– Lovverket er noe upløyd mark. Det er noe av cluet. Jeg har ringt inn til Fylkesmannen for å spørre hva jeg bør gjøre for å få det riktig. Men det kunne de dessverre ikke svare på. Selv om det er mye jus, er vi som helsepersonell forpliktet til å sette oss inn i regelverket. De vil alltid kunne mene og kreve at dette burde vi visst.

Klagen mot fysioterapeuten er sendt fra Statsforvalteren til Statens helsetilsyn, som skal ta en beslutning i saken.

– Da saken ble et hakk alvorligere, stanset jeg med injeksjoner, sier han.

Det skjedde i 2020, forteller fysioterapeuten.

– Angrer du på at du begynte med den type behandling?

– Jeg gjorde jobben min. Det er for øvrig et meget vanskelig spørsmål. Uansett hva jeg svarer, kan det tolkes feil. Hvis jeg angrer, så kan det vises til at jeg har syndet og er «skyldig». Hvis jeg ikke angrer, så kan det tolkes som at jeg er ufølsom ved at det har oppstått en kjedelig sak. Men skal en da også angre på alle behandlingene det har gått bra med, massevis av pasienter som er meget godt fornøyde?

– Er det noe du ville gjort annerledes under den aktuelle behandlingen i 2017?

– Da går jeg også lenger inn i saken enn jeg tror er lurt. Men på generelt grunnlag tenker du hele tiden på om det du gjør, er lurt, forsvarlig eller om det er noe du bør gjøre noe annerledes. Jeg lærer hver dag og bestreber alltid å kunne gjøre ting bedre.

Omdiskutert tema

Meningene er mildt sagt delte om injeksjoner utført av fysioterapeuter. Forbundsstyret i NFF vedtok i september støtte til injeksjonsbehandling som legens medhjelper, men fag- og utdanningspolitisk utvalg (FU) og næringspolitisk råd (NPR) i NFF ikke er helt enige i spørsmålet. Overlege Maja Wilhelmsen, som er styremedlem i Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering (NFFR) i Den norske legeforening, er bekymret for signalene NFF-vedtaket sender.

– Dette er en gruppe helsearbeidere som tradisjonelt er svært god på konservative tiltak, noe som har god evidens og liten fare for bivirkninger. Vi er bekymret for at dette vil gi en økt mengde injeksjoner, noe som ikke er ønskelig, skriver Wilhelmsen i et meningsinnlegg på Fysioterapeuten.no.

– Hvorfor skulle ikke fysioterapeuter kunne gjøre det med riktig opplæring?

At fysioterapeuter kan sette injeksjoner som legens medhjelper, mener den innklagede fysioterapeuten på Østlandet er en naturlig utvikling av fysioterapifaget.

– Skal vi bare drive med varmepakninger og trening, kan det virke ødeleggende på faget, sier han og fortsetter:

– Det bør lages et system som gjør at fysioterapeuter har en bedre rettsikkerhet, at vi kan være behjelpelige som legens medhjelpere ved injeksjoner. Noen leger verken ønsker eller kan sette sprøyter nøyaktig. Det er ofte helsesøster og sykepleiere som gjør det. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelser skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. De som er best skikket og kvalifisert til jobben, bør utføre den også, ifølge helsepersonelloven. Så hvorfor skulle ikke fysioterapeuter kunne gjøre det med riktig opplæring?

– Føler du at du har hatt riktig opplæring?

– Ja, jeg har tatt grundige eksamener og bra med oppfølgingskurs. Jeg kunne sikkert lært enda mer, men jeg har ment selv at dette skal være trygt og bra i tett samarbeid med lege.

Tidligere tilsynssak

Statsforvalteren har tidligere avsluttet en tilsynssak mot fysioterapeuten og en lege. Denne saken skriver seg fra 2016 og handlet ifølge en lokalavis om at legen skaffet til veie injeksjonsvæske som ble utlevert til fysioterapeutens praksis. På resepten hadde legen oppført fysioterapeuten som pasient, ifølge lokalavisen.

– Medikamentene ble skrevet på navnet mitt. Det var en tabbe. En misforståelse, sier fysioterapeuten, som legger til at saken er kompleks.

– Alt jeg har gjort, har jeg gjort etter beste evne, og gjennom min karriere så har jeg har alltid prøvd å hjelpe tusenvis av mennesker på tryggest og best mulig måte.

Les også: Fysioterapeuter har fått advarsel etter å ha injisert med kortison

Powered by Labrador CMS