Nå bør fysioterapeutene få utøve faget igen

Skolefysioterapeuter og fysioterapeuter ansatt i Bærum kommune får ikke jobbe på skolene før i september. Det reagerer forbundsleder Gerty Lund på.

Publisert Sist oppdatert

I ordinære skole fra 1. klasse til ut videregående er det fire fysioterapeut-årsverk i Bærum kommune. Tre år nå omdisponert til smittesporing. For elevene betyr det at de ikke får den oppfølgingen de normalt har. Terapeutene deltar ikke i overføringsprosess fra barnehage - barneskole - ungdomsskole - videregående skole som de normalt gjør. Tilpasning og sjekk av hjelpemidler blir ikke fulgt opp. Nye henvisninger blir utsatt. Det er også lite veiledning av personell og tilrettelegging på skolene. All bolktrening og planlagte treningsperioder er avlyst. Terapeuter som koordinatorer får ikke deltatt i ansvarsgruppemøter.

Haug skole har tre fyisoterapeutårsverk. 1,3 av disse er omdisponert til smittesporing. For elevene betyr det svært begrenset tilgang på fysioterapi og oppfølging. Det er usikkert hva slags oppfølging barn som skal begynne på skolen får i forbindelse med overgangen.

Det er andre fysioterapeuter som også er omdisponert. På Frisklivssentralen jobber det normalt tre fysioterapeuter. Disse er i dag omdisponer og jobber med smittesporing frem til 15. september. Frisklivssentralen er et svært godt tilbud til mange brukere både innenfor muskel- og skjelettområdet og innenfor psykisk helsevern. Tilbudet har vært savnet fra både brukere og fra fastleger som merker på sine pasienter at tilstanden har forverret seg i perioden etter at tilbudet stengte. 15. september er fire nye måneder uten dette tilbudet.

Tre fysioterapeuter fra ergo- og fysioterapitjenesten for voksne er omdisponert. Hverdagsrehabilitering får ikke starte opp igjen. Det er trist at kommunen ikke ser sammenhengen mellom rehabilitering og behovet for pleie-tjenester. Jo mindre rehabilitering, jo større behov for pleie-tjenester fordi brukernes funksjonsnivå ikke bedres/opprettholdes slik at de kan klare hverdagslige aktiviteter selv.

Helseministeren uttalte i forrige uke at de fleste pasientrettighetene gjelder igjen. Det er da vanskelig å forstå at ikke fysioterapeutene kommer tilbake til de oppgavene de egentlig er ansatt for å ta seg av til innbyggernes beste. Fysioterapeutene stilte villig opp da koronapandemien traff landet og de så det som naturlig at de deltok i andre oppgaver i en vanskelig periode. Det er imidlertid lite hensiktsmessig at de sitter og tvinner tomler i en kommune som har hatt ett nytt smittetilfelle siste 14 dager, og Bærum sykehus nå er nede i tre innlagte covid-19-pasienter. Fysioterapeutene vil selvfølgelig la seg omdisponere igjen hvis det skulle bli en ny smittebølge, men nå bør de få gjøre det de er best på - nemlig å utøve faget de er utdannet til. 

Både som innbygger i Bærum kommune og som forbundsleder for Norsk fysioterapeutforbund, bekymrer jeg meg over kommunens bruk av fysioterapeutressursene.

Powered by Labrador CMS